مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44927 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شهيد ثاني كيست؟
شيخ زينالدين، معروف به شهيد ثاني. از اعاظم فقهاي شيعه است. مردي جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است. اهل جبل عامل است. جد ششم او، «صالح» نامي است كه شاگرد علامه حلّي بوده است. ظاهرا ً اصلاً اهل طوس بوده است؛ از اين رو شهيد ثاني گاهي «الطوسي الشامي» امضاء ميكرده است. شهيد ثاني در سال 911 متولد شده و در 966 شهيد شده است. مسافرت زياد كرده و اساتيد زياد ديده است. به مصر و دمشق و حجاز و بيت المقدس وعراق و استانبول مسافرت كرده و از هر خرمني خوشه‎هايي چيده است.
تنها، اساتيدِ سني او را دوازده تن نوشتهاند. و به همين جهت مردي جامع بوده است، علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهي داشته است. فوقالعاده زاهد و متقي بوده است. شاگردانش در احوالش نوشتهاند كه در ايام تدريس شبها به هيزم كشي براي اعاشه خاندانش ميرفت و صبح به تدريس مينشست. مدتي در بعلبك به پنج مذهب (جعفري، حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي) تدريس ميكرده است. شهيد تأليفات زيادي دارد. معروفترين تاليف او در فقه، شرح لمعه شهيد اول و ديگر مسالك الافهام است كه شرح شرايع محقق حلّي است. شهيد ثاني نزد محقق كَركي ( قبل از آنكه محقق به ايران بيايد) تحصيل كرد است. شهيد ثاني به ايران نيامد. صاحب معالم كه از معاريف علماي شيعه است فرزند شهيد ثاني است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.