مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقدس اردبيلي كيست؟
احمدبن محمد اردبيلي، معروف به مقدس اردبيلي. ضرب المثل زهد و تقواست و در عين حال از محققان فقهاي شيعه است. محقق اردبيلي در نجف سكني گزيد. معاصر صفويه است. گويند شاه عباس اصرار داشت كه به اصفهان بيايد، حاضر نشد. شاه عباس خيلي مايل بود كه مقدس اردبيلي خدمتي به او ارجاع كند تا اينكه اتفاق افتاد كه شخصي به علت تقصيري از ايران فرار كرد و در نجف از مقدس اردبيلي خواست كه نزد شاه عباس شفاعت كند. مقدس نامهاي به شاه عباس نوشت به اين مضمون:
باني ملك عاريت عباس بداند: اگر چه اين مرد اول ظالم بود اكنون مظلوم مينمايد، چناچه از تقصير او بگذري «شايد» كه حق سبحانه از «پاره اي» تقصيرات تو بگذرد ـ بنده شاه ولايت ،احمد اردبيلي.
شاه عباس نوشت:
به عرض ميرساند كه عباس خدماتي كه فرموده بوديد به جان منت داشته به تقديم رسانيد. اميد كه اين محب را از دعاي خير فراموش نفرماييد ـ كلب آستان علي، عباس.
امتناع مقدس اردبيلي از آمدن به ايران سبب شد كه حوزه نجف به عنوان مركزي ديگر در مقابل حوزه اصفهان احيا شود. همچنانكه امتناع شهيد ثاني و پسرش شيخ حسن، صاحب معالم و دختر زاده‎اش، سيد محمد، صاحب مدارك، از مهاجرت از جبل عامل به ايران سبب شد كه حوزه شام و جبل عامل همچنان ادامه يابد و منقرض نگردد. صاحب معالم و صاحب مدارك براي اينكه دچار محظور و رودربايستي براي توقف در ايران نشوند از زيارت حضرت رضا(ع) كه فوق العاده مشتاق آن بودند صرف نظر كردند.
مقدس اردبيلي در سال 993 در نجف درگذشته است. كتاب فقهي معروف او يكي شرح ارشاد است و ديگر آيات الاحكام. نظريات دقيق او مورد توجه فقهاست.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.