مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44932 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:523

كاشف الغطاء كيست؟
شيخ جعفر كاشف الغطاء، شاگرد وحيد بهبهاني و شاگرد او سيد مهدي بحرالعلوم بوده است. او عرب است و فقيه فوقالعاده ماهري است. كتاب معروف او در فقه به نام كشف الغطاء است. در نجف مي‎زيسته و شاگردان زيادي تربيت كرده است. سيد جواد، صاحب مفتاح‎الكرامه و شيخ محمد حسن، صاحب جواهرالكلام، از جمله شاگردان اويند. چها ر پسر داشته كه هر چهار از فقها بوده‎اند. كاشف الغطاء معاصر فتحعلي شاه است. در مقدمه كشف الغطاء او را مدح كرده و در سال 1228 در گذشته است. كاشف الغطاء در فقه نظريات دقيق و عميق داشته، از او به عظمت ياد ميشود.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.