مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44959 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حسن بصري كه بود؟
تاريخ عرفان مصطلح، مانند كلام از حسن بصري متوفّي در 110 هجري آغاز ميشود. حسن بصري متولد سال 22 هجري است. عمر هشتاد و هشت سالهاي داشته و نه قسمت از عمرش در قرن اول هجري گذشته است. حسن بصري البته به نام «صوفي» خوانده نميشده است؛ از آن جهت جزء صوفيه شمرده ميشود كه اولاً كتابي تأليف كرده به نام رعايه حقوق الله كه ميتواند اولين كتاب تصوف شناخته شود. نسخة منحصر به فرد اين كتاب در آكسفورد است. نيكلسون مدعي است كه:
«اولين مسلماني كه روش حيات صوفيانه و حقيقي را نوشته حسن بصري است. طريقي كه نويسندگان اخير براي تصوف و وصول به مقامات عاليه شرح ميدهند: اول توبه و پس از آن يك سلسله اعمال ديگر ... كه هر كدام بايد براي ارتقاء به مقام بالاتري به ترتيب عملي شود.» (ميراث اسلام/85)
ثانياً خود عرفا بعضي از سلاسل طريقت را به حسن بصري و از او به حضرت امير(ع) ميرسانند، مانند سلسلة مشايخ ابوسعيد ابوالخير (تاريخ تصوف در اسلام/462، نقل از كتاب حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير.). ابن النديم در الفهرست، فن پنجم از مقالة پنجم، سلسلة ابومحمد، جعفر خلدي را نيز به حسن بصري ميرساند و ميگويد: حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درك كرده است.
ثالثاً بعضي از حكايات كه نقل شده است، ميرساند كه حسن بصري عملاً جزء گروهي بوده است كه بعدها نام «متصوفه» يافتند. حسن بصري ايراني الاصل است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 561 الي 562
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.