مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44980 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

فارابي درباره حضرت لوط و نام وي چه ميگويد؟
فارابي درباره حضرت لوط و نام وي ميگويد:

گفته شد اسم لوط، عربي است، اصل آن لَوْط به معناي لزوق و چسبندگي است؛ آن حضرت به اين مناسبت به لوط ناميده شد كه دوستي وي به قلب حضرت ابرهيم (ع) چسبيد. همان طور كه در حديث آمد: «الوَلَد اَلْوَطُ بالقلب»، و او (لوط) پسر هاران فرزند تارخ پسر برادر ابراهيم (ع) بود، خداوند او را به پنج شهر فرستاد كه آن شهرهاي پنج گانه را «مُؤتَفِكات» ناميد و در ناحيه اردن واقع بودند، و هيچ كدام از قوم وي به وي ايمان نياوردند و از اعمال زشت خود اعراض نكردند. شعراء/161-164.


: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 6 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.