مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44987 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

درباره دجّال زياد شنيدهام. ميخواهم بدانم چگونه موجودي است و هدفش چيست؟

دجال از ريشه دجل به معناي دروغگو و حيله گر است.

از ظاهر روايات استفاده ميشود كه دجال فردي است كه در آخرالزمان و پيش از قيام مهدي(ع) خروج ميكند.

ويژگيهاي جسماني:

يك چشم دارد؛ از ظاهري غير عادي برخوردر است؛ مادرش يهودي است؛ با انجام كارهاي شگفتانگيز جمع زيادي از مردم را فريب ميدهد تا به اهداف شيطاني خويش نايل گردد؛ در يك دوره چهل روزه يا چهل ساله دنيا را پر از ظلم و جور ميكند و سرانجام به دست حضرت عيساي مسيح در دوره ظهور حضرت مهدي(ع) كشته ميشود.(1)

آيا دجال نام يك شخص است يا يك جريان انحرافي الحادي؟

در اين مورد چند احتمال دادهاند.

1 - ممكن است دجال نام فرد خاصي نباشد، بلكه هر كسي است كه با ادعاهاي پوچ و بياساس و با توسل به حيلهها و نيرنگها درصدد فريب مردم برآيد. در روايات آمده است كه قبل از ظهور حضرت مهدي(ع) كذابها و دجالهاي متعددي خروج خواهند كرد.(2)

2 - شايد دجال نام فرد معيني باشد؛ يعني يك فرد با عنوان و نام دجال در دوره غيبت با همان ويژگي هايي كه براي او بيان شده، خروج كند و مردم را به انحراف بكشاند.

3 - ممكن است مراد از دجال سفياني باشد؛ يعني فردي با ويژگيهاي ابوسفيان، يا از نسل ابوسفيان قيام كند و جهان را به آشوب و فساد بكشاند. از اين فرد در كتابهاي اهل سنت بيش تر به عنوان دجال و در كتابهاي شيعي به عنوان سفياني ياد شده است.

4 - شايد دجال كنايه از فرهنگ غلط و منحرف كننده و كفر جهاني و سيطره فرهنگ مادي بر همه جهان باشد.

براي اطلاع بيش تر در اين زمينه ميتوانيد به كتاب چشم به راه مهدي(ع) بحث مربوط به بررسي نشانههاي ظهور مراجعه نماييد.پينوشتها:

1 - چشم به راه مهدي، بحث نشانههاي ظهور؛ دائرةالمعارف، مصاحب، ج 1، ص 921.

2 - بحارالأنوار، ج 52، ص 209؛ كنزالعمال، ح 14، ص 200؛ ارشاد مفيد، ح 2، ص 371.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.