مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45005 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چاره كمرويي چيست؟
كمرويي يا خجالت علّت هايي دارد كه بايد بررسي شمد و سپس درمان گردد:
1. شخص كمرو خيال مي كند كه كسي براي او ارزشي قايل نيست(تحقير نابجاي خود)
2. از خودش و توانايي اش شك دارد.
3. جرأت ندارد لذا در تعريف شخص كمرو گفته اند كسي كه فاقد جرأت است.
4. ترس بي دليل از مورد تمسخر ديگران واقع شدن.
5. عدم اعتماد بعد از شكست.
6. مبالغه در بعضي از عيب هاي جسماني يا دروني.
7. اشتباه گرفتن خجالت با تواضع.
بعد از اينكه انسان، اين علّت ها را در خودش مطالعه نمود بايد چند كار را انجام دهد:
1. تلقين به خويش كه من نيز مثل ديگران داراي توانايي ها و قابليّت هايي هستم و اين يك واقعيّت است كه پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) از آن پرده برداشته است آنجا كه مي فرمايد: «الناس معادن...; مردم گنج هستند، مثل گنجهاي طال و نفره». آري! همه انسان ها با رحمت حق از استعدادهايي برخوردارند فقط تفاوت هايي هست.
2. براي قضاوت ديگران خيلي حساب باز نكند. مردم نيز گرفتاريها و مشغوليّت هايي دارند كه به مالي نمي پردازند.
3. شكست از يك مورد، اهميّتي ندارد و هميشه اوّلين بار نيز به هدف نمي خورد و بايد دورباره تجربه كرد.


ـ21ـ
4. بعضي از استعدادها را بايد پرورش داد و سپس به ميدان آورد و در معرض قرار داد. مثلا اگر چيزي مي تواند بنويسد يا شعري بگويد، بعد از آماده كردن در جمعي مطرح نمايد.
5. چانه زدن در معامله و بحث كردن. هر كس مي خواهد به سود خود برسد. منهم بايد به هدف خودم برسم.
در ضمن بايد فراموش نكنيم كه خجالت با حياء فرق دارد. حياء خوب است و ممدوح از صفات مؤمن حياء داشتن. كسي كه از مردم حيا نمي كند از خدا هم حيا ندارد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ22ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.