مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

اگر ممكن است براي رفع كمرويي و خجالتي بودن من راهي ارائه فرماييد. در مجالس خيلي خجالتي هستم و نميتوانم خوب صحبت كرده يا جواب دهم.خواهر عزيز! خجالتي بودن تا حدودي مناسب حال افراد به خصوص دختر خانمهاست. اما اگر از حد بگذرد، نيكو نميباشد. حيا و عفت از ويژگيهاي مطلوب يك دختر خانم و مورد پسند همگان است. همه، يك دختر متين و مؤدب و موقر را دوست دارند و به او احترام ميگذارند. امّا اين خصلت نيك، نبايد مانع ارتباطهاي مثبت و سالم با هم سن و سالها و ديگر دختر خانمها شود. همين كه شما با اجازة خانواده در جمع دوستان شركت كني و با والدين، معلّمان و مربيّان خود رابطه حسنهاي داشته باشي و حرف دلت را به دوستان واقعاً مطمئن و قابل اعتماد و به خصوص پدر و مادر در ميان بگذاري، در رفع ميزان مضّر اين خجالت، مؤثر است. از اينكه با ديگران وارد صحبت شوي، هرگز ترسي به خود راه نده. امّا توجه داشته باش در هر موقعيّتي كه قرار ميگيري، حرف مناسب با همان موقعيّت را بر زبان بياوري و حريمها و احترامها حفظ شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.