مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

درمان گرفتگي هاي روحي چيست؟
اگر اين احساس تبديل به بيماري شديدي شده باشد، بايد به پزشكان روانكار مراجعه كردو در غير اين صورت، بايد گفت رنج هاي انسان به سبب دوري از خداوند و دستورات اوست; زيرا گشايش روحي وانبساط معنوي انسان جز با ارتباط خالصانه يافت نمي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.