مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

1- من مريضي اعصاب دارم مي خواهم بدانم بخاطر چيست؟
2- گاهي با پدر و مادر مشاجره و دعوا مي كنم، تكليف چيست ؟
دوست خوب ؛ در سوالات قبل ، گفته ايد كه مبتلا به عمل استمناء كه گناه محسوب مي گردد مي باشيد.
پزشكان معتقدند،عوارض عمل استمناء عبارتند است :
1- ضعف بدن و اراده ( در جسم و روح ) بوجود مي آيد .
2- قدرت بينائي چشم كاسته خواهد شد.
3- افسردگي و انزواگيري بوجود مي آيد.
4- باعث پيري زود رس مي گردد.
5- باعث ضعف اعصاب و كم تحملي مي شود.
6- قدرت يادگيري كم مي شود.
7- و چندين عوارض ديگر كه برخاسته از اين عمل ناپسند مي باشد. ( 1)
و اميدواريم با ترك اين عمل كه هر قطره از آن برابر با چهل قطره خون مي باشد،روز بروز قواي از دست رفته را بدست آوريد و داراي ارادهاي قوي و روحيه اي شاد و با نشاط گرديد.
جواب سوال دوم : جواب آن درسوال هاي قبل آمده است .مي توانيد به آنها مراجعه كنيد .
منابع :
1- جوانان چرا ؟ ، مرحوم مصطفي زماني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.