مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45010 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

مشكل من زودباوري است. از اين رو خيلي زود به كسي اعتماد ميكنم و بعد پشيمان ميشوم. چطور ميتوانم بفهمم كه طرف من شخص مورد اعتماد است؟

راه تشخيص ايمان واقعي افراد، بررسي عملكرد آنها است. اثر ايمان در گفتار و كردار هر مؤمني نمودار ميشود. صدق در گفتار، اما نت داري، وفاي به عهد، حُسن خلق و رعايت حقوق ديگران از آثار ايمان است. براي برقراري ارتباط دوستانه لازم است امتحان به عمل آيد و اين حكم اسلام و پيشوايان اين است.

امام صادقعليهالسلام ميفرمايد: كسي كه سه بار نسبت به تو خشمگين شد، ولي دربارهات سخن زشتي نگفت، شايسته رفاقت است. پس او را براي دوستي انتخاب كن. امام عليعليهالسلام ميفرمايد(1) مردم جز با امتحان شناخته نميشوند. زن و فرزندت را در غياب خود و دوستت را در موقع مصيبت و سختي و خويشاوندان را در زمان جدايي و علاقهمندان را در زمان نيازمندي امتحان كن تا از اين طريق قدر و منزلت تو نزد آنها روشن شود. ارزش عقل و درايت و مراتب فضل و صداقت در حالات غير عادي همچون مواقع اندوه و شادي و (2) خشم و ترس، دوستي و دشمني، تنگدستي و ثروتمندي تشخيص داده ميشود. اميرمؤمنانعليهالسلام ميفرمايد: در تغيير و گردش حالات، گوهرهاي مردان فهميده ميشودبنابراين تنها به ظاهر نبايد اكتفا كرد.(3)

اصولاً زود به كسي اعتماد نكن؛ دوستي كردن با اعتماد نمودن فرق دارد. انسان بايد با كسي دردها را مطرح كند كه يا بتواند دردي را برطرف كند و يا امين باشد و سخنان را در دلش نگهدارد و با سخنان عالمانه و دلنشين مايه آرامش شود و گرنه سفره دل گشودن معقول نميباشد.

1- بحارالانوار، ج 75، ص 251.

2- همان، ص 10.

3- نهجالبلاغه، قصار 208.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.