-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

دليل معقول و منطقي حجاب چيست ؟ آيا نظام مرد سالاري حجاب را بر زنان تحميل نكرده است ؟
شـهـيـد مـطهري ( ره ) در پاسخ به اين سئوال مي نويسد : به عقيده ما ريشه اجتماعي پديد آمدن حـريـم و حائل ميان زن و مرد را در ميل به رياضت يا ميل مرد به استثمارزن , يا حسادت مرد , يا عدم امنيت اجتماعي يا عادت زنانگي نبايد جستجو كرد ولااقل بايد كمتر در اينها جستجو كرد . ريشه اين پديده را در يك تدبير ماهرانه غريزي خود زن بايد جستجو كرد . بـه طـور كـلي بحثي است درباره ريشه اخلاق جنسي زن از قبيل حياء و عفاف و از آن جمله است تمايل به ستر و پوشش خود از مرد . در اينجا نظرياتي ابراز شده است . دقيق ترين آنها اين است كه : حيا و عفاف و ستر و پوشش تدبيري است كه خود زن با يك نوع الهام براي گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد به كاربرده است . زن با هوش فطري و با يك حس مخصوص به خود دريافته است كه از نظر جسمي نمي تواند با مرد بـرابـري كـنـد و اگـر بـخـواهـد در ميدان زندگي با مرد پنجه نرم كنداز عهده زور بازوي مرد بـرنـمي آيد و از طرف ديگر نقطه ضعف مرد را در همان نيازي يافته است كه خلقت در وجود مرد نـهـاده است كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهرمعشوقيت و مطلوبيت قرار داده است 000 وقـتـي كـه زن مـقام و موقع خود را در برابرمرد يافت و نقطه ضعف مرد را در برابر خود دانست , هـمانطور كه متوسل به زيور وخودآرائي و تجمل شد كه از آن راه قلب مرد را تصاحب كند , توسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نيز جست و دانست كه نبايد خود را رايگان كند بلكه بايست آتـش عـشـق و طـلـب او را تيزتر كند ( مسئله حجاب ص 69 - 70 )كتيبه ها , سكه ها , تنديس ها , نقاشيها , فرشها , ظروف نقره اي و نقش هاي برجسته تاريخي حاكي از آن است كه انسانها از روزي كه پاي بر اين كره خاكي نهاده اند ,پوشش را مراعات مي كردند . از كـتـاب مـقـدس بـرمـي آيد كه در عهد سليمان (ع ) زنان علاوه بر پوشش بدن روبند برصورت مي انداختند ( عهد قديم . سـفر نشيد الاناشيد - ب 5 ص 1003 ) همين سنت درزمان ابراهيم (ع ) نيز رائج بود , نامزد اسحق وقتي كه اسحق را ديد برقع بر صورت انداخت ( عهد قديم . سـفر تكوين , ب 24 ) زنان ايراني در دوره هاي مختلف از مادهاهخامنشيان , اشكانيان و ساسانيان داراي پوشش بودند . از ايـن اسناد و گزارشهاي تاريخي معلوم مي شود كه منشا پوشش زن و مرد , حيا و آزرم و رعايت عـفـت بوده است در ضمن آنكه حجب و حياي بيشتر بانوان و پوشش كاملتر آنها و دور نگهداشتن خود ازدسترس مردان همان توجيهي را دارد كه شهيد مطهري بدان اشاره نموده اند . قـرآن در سـوره اعـراف راجـع بـه آدم و حـوا مي گويد : وقتي شيطان آن دو را فريفت و آن دو از درخت ممنوعه خوردند عورتهاي آنها آشكار شد و آنها از برگهاي درختان برداشته و عورت خود را با آن پوشاندند ( آيه 20 سوره اعراف ) اين جمله نشان مي دهد كه پوشاندن عورت در زن و مرد يك مـسـالـه فطري است و انسانها از روز اول بدون تامل و انديشه در برابر برهنگي عكس العمل نشان مي دادند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.