-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در قيامت چه عذابي براي خانمهايي كه موهايشان را نمي پوشانند وجود دارد؟
در روايت آمده است كه اميرالمومنين ( ع ) مي فرمايد : من و فاطمه خدمت رسول خدا ( ص ) بوديم و ديديم كه حضرت به شدت گريه مي كند .علت راسوال نموديم ، حضرت فرمودند : شبي كه مرا به معراج بردند نمونه هايي ازاهل عذاب را به من نشان دادند و گريه من به خاطر آن چيزهايي است كه مشاهده كردم ... از جمله زناني از امتم را ديدم كه در عذاب هستند و سپس به ذكر موارد پرداختند تا رسيدند به اينجا كه فرمودند : ( ( و رايت امراه معلقه بشعرها يغلي دماغ راسها؛ زني را ديدم كه به موهايش آويزان در آتش است ومغز سرش مي جوشد ) ) . سپس به ذكر علت اين عذاب ها پرداخت و در موردياد شده فرمودند : ( ( اين زني از امت من بوده كه در دنيا موي خودش را ازنامحرم نمي پوشاند ) ) ، ( بحارالانوار، ج 8، ص 309 ) . گفتني است كه اين درباره زني است كه عمدا و از روي آگاهي موي سرش را به نامحرم نشان بدهد؛ اما اگر زني در اثر ندانستن و يا اشتباها مويش در معرض ديد نامحرم قرار گرفت ، مشمول اين روايت نمي باشد .هم چنين درباره مردي كه عمدا وبا آگاهي به ساير بدن زن نگاه كند، چنانچه بدون توبه بميرد در روايات وعده عذاب شديد داده شده است . از پيامبر خدا ( ص ) نقل شده ( ( هر كه چشم خود را از حرام پر كند ( يعني به زن نامحرم نگاه مستمر داشته باشد كه لذت ببرد نه نگاه گذرا ) خداوند در روز قيامت چشم او را از آتش پر گرداند مگراين كه توبه كند و از عمل خود دست بردارد ) ) ، ( ميزان الحكمه ، ج 13،ص 6323، ح 20280 ). ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.