-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

علت نكوهش زنان در نهج البلاغه چيست ؟
براساس احتمال اين كه از اميرالمومنين ( ع ) صادر شده باشد، از نظر عقلي توجيه پذير ( Justifiable ) مي باشد .توضيح اين كه ازديدگاه اسلام زن و مرد هر دو در گوهر شريف انسانيت همتا و داراي مراتب كمالي واحدي هستند .در عين حال نظام زيباي آفرينش هر يك از اين دو را باابزارهاي ويژه اي مجهز ساخته و به تناسب آن رسالت و مسووليت خاصي نيز بر دوش هر كدام نهاده است . تجهيز هر يك از دو صنف فوق به گونه اي است كه از تركيبشان شرايط و بستر مطبوع و دلپذيري براي ايجاد خانواده وكانوني فعال و پر مهر و صفا پديد مي آيد .هر يك در كنار ديگري مي تواندآرامش ، سكون و شرايط استكمال را بيابد و همچنين زمينه مناسبي براي رشد و تربيت سالم فرزند به وجود مي ايد .در اين تقسيم طبيعي آنچه معمولاًدر مرد ظهور و بروز بيشتري دارد قدرت و توانايي بيشتر براي انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا نيز زيركي و حسابگري در اموري است كه به تيزبيني وكياست نيازمند است و آنچه در زن نمود و پيدايي بيشتر دارد؛ لطافت ،زيبايي ، مهر، عاطفه ، شور و احساس قلبي است . اين نكته اولاً به معناي بي خردي زن يا بي عاطفگي مرد نيست و ثانياً به معناي آن نيست كه هر زني كم انديش تر از هر مردي و هر مردي كم عاطفه تر از هر زني است ، بلكه ؛يعني ، به طور متوسط وجه غالب كنش هاي مرد، رفتارهاي حسابگرانه ، ووجه غالب كنشهاي زن كردارهاي مهر انگيز و عاطفي است . ثانياً، اين دوگونه حركت هر يك در جاي خود بسيار ضروري است و اين تقسيم تكويني به هيچ روي نشانگر برتري مرد بر زن و فرومايگي زن نيست ، بلكه هر يك جلوه اي خاص از اسماي حسناي الهي است . به قول سعدي : جهان چون چشم و خط و خال و ابروست =كه هر چيزش بجاي خويش نيكوست = ثالثاً،عقل بر دو قسم است : 1- عقلي كه معيار كمال و قرب الهي است : ( ( العقل ماعبد به الرحمن واكتسب به الجنان ) ) اين عقل همان ( ( عقال ) ) و زانوبند هواهاو اميال نفساني است . در چنين عقلي مرد بر زن فزوني ندارد .2- عقل حسابگر، ابزاري و اينتسترومنتال ( Instrumental Ration ) كه كاربرد آن بيشتر در تنظيم معاش و سياسات است ، در اين زمينه هر چند به طور معمول مرد از زن پيشي مي گيرد، ولي اين معيار كمال نيست و چنان كه گفته شدنوعي تقسيم كار طبيعي و تكويني است و در مقابل آن زن نيز از مهر و عاطفه افزونتري برخوردار است . از توضيح فوق روشن مي شود كه تعبير اميرمومنان ( ع ) تحقير كننده زن نيست ، بلكه هشدار به كساني است كه در هرمساله اي انتظار حركتي مردگونه از زنان دارند .سخن آن حضرت در واقع تفطن دادن به اين نكته است كه زن موجودي سراپا شور و احساس و عاطفه است و در برخورد با او نبايد انتظار حسابگريهاي مردانه را داشت ، بلكه بايددقيقاً روانشناسي او را به دست آورده و به تناسب آن با وي روبرو شد .تعبير ( ( نواقص الايمان ) ) نيز با تبييني كه با اشاره به ترك عباداتي چون نماز و روزه درايام عادت در بر دارد بيانگر تذكر مهمي به زنان است . اين فراز در واقع مشتمل بر نوعي مقايسه فقهي بين كسي است كه در چنين ايامي به حكم الهي ترك عبادت مي كند و كسي كه از عادت خارج است و به حكم الهي عبادات واجب را انجام مي دهد .در اينجا هر دو به حكم الهي عمل مي كنندو احكام شرعي مربوط به هر كدام نيز مبتني بر مصالح و مفاسد نفس الامري و مقتضيات تكويني خاصي است كه دست ما از آنها كوتاه است و علم ما به آنها راه ندارد، ليكن در هر صورت اين مساله را به عنوان يك واقعيت وجداني و انكار ناپذير بايد پذيرفت كه تاثير هر يك از اين دو عمل - كه هر دوهم اطاعت از فرمان پروردگار است - بر نفس انسان متفاوت است . به عنوان مثال كسي كه در ماه مبارك رمضان در سفر است و به حكم الهي روزه مي خورد هرگز نورانيت و معنويتي را كه در شرايط ديگر يعني موقعي كه درحضر است و به فرمان خدا روزه مي گيرد، احساس نمي كند و از نظر قوت ايماني و ظهور جلوه هاي زيبا و نوراني آن در وضعيت فروتري قرار مي گيرد.بنابراين آنچه حضرت در اين فراز فرموده اند بيان يك حالت طبيعي است . دراين رابطه اين است كه با فرض پذيرش چنين تفاوتي ، شارع مقدس مي توانست دستور ديگري صادر كند و مثلاً اگر عبادات زن را دو برابر قرارمي داد، ايمان زن نيز دو برابر مي شد .در پاسخ به اين اشكال توجه به چندنكته ضروري است : اولاً : اين اشكال مبتني بر اين پيش فرض است كه زن درايام عادت مي تواند همه كمالات نهفته در نماز و روزه را با انجام آن استيفانمايد و تنها مانع وي حكم شارع است . همين مطلب نيز مبتني بر پيش فرض ديگري است و آن اين است كه ( ( عادت ) ) از نظر تكويني هيچگونه تاثيري درمقربيت و عدم مقربيت و در مناطات احكام شرعي نداشته باشد .در حالي كه اناطه احكام الهي بر مصالح و مفاسد نفس الامري چنين فرضي را باطل مي كند، يعني اگر حقيقتاً و تكويناً نماز و روزه در ايام عادت موجب مقربيت بود خداوند از آن نهي نمي كرد، مگر آنكه نهي شارع صرفاً داراي جنبه تسهيلي باشد .ثانياً : شارع مقدس در حد امكان راه هاي ديگري براي نقص خلا مذكور وضع نموده است ، چنان كه در رساله هاي عمليه آمده است كه مستحب است زن در مواقع نماز وضو بگيرد و در محل عبادت رو به قبله بنشيند و به ياد خدا باشد، ليكن چون غالب زنان از اين كار دوري مي كنند،سخن امير مومنان نسبت به آنها به گونه اي كه بيان شد صدق مي كند .ثالثاً : اگر زنان در ايام عادت از برخي عبادات محرومند، از سوي ديگر زودتر به سن بلوغ مي رسند و عبادات بيشتري انجام ميدهند .بنابراين سخن اميرمومنان ( ع ) به معناي آن نخواهد بود كه در مجموع ايمان زن از مرد كمتراست و در نتيجه كمالات انساني وي فروتر خواهد بود، بلكه چنان كه اشاره شد، اين مطلب مقايسه اي است مربوط به زمانهاي خاص مانند ايام عادت ،نه نتيجه گيري كلي از تمام دوران زندگي . رابعاً : حكمت سخن اميرالمومنين و نقش تربيتي آن اين است كه به جامعه زنان هشدار مي دهد كه در دوران عادتشان گرفتار چنين وضعيتي مي شوند، لذا از آن غافل نشده و بكوشند ازراه هاي ديگري كه در شرع مقرر گرديده اين خلا را هر چند موقتي است پرنمايند و پيوسته به ساحت مقدس كبريايي تقرب جويند .بنابراين اين فراز نيزدر مقام تحقير زن نمي باشد .تعبير ( ( نواقص الحظوظ ) ) بيان يك مساله حقوقي است و با كاوش دقيق روشن مي شود كه اگر سهم و بهره مالي زن در برخي اشكال آن كمتر از مرد است ، كاستي آن به شكل ديگري جبران شده است. لذا اين سخن نيز چون فرازهاي فوق بيانگر ( ( ناهمانندي ) ) ( Dissimilarity ) وتفاوتهاي شكلي ( Formal ) است ، نه ( ( عدم تساوي ) ) ( unequality ) . توجه به ساختار كلي اقتصادي خانواده نشان مي دهد كه اسلام بار مالي خانواده راتماماً بر عهده مرد نهاده و تامين نيازهاي اقتصادي زن را اعم از تهيه مسكن ،خوراك و پوشاك وظيفه مرد دانسته است . نيز حقوق ديگري براي زن مانندمهريه قرار داده است . بنابراين اگر زن نصف مرد ارث مي برد، مي تواند همه آن را براي خود محفوظ بدارد و هرگونه دوست دارد خرج يا ذخيره نمايد ومرد كوچكترين حقي بر دارايي زن ندارد، ليكن مرد بايد نيازهاي زن را تامين كند و بخش عظيمي از آنچه را كه به عنوان سهم الارث يا اشكال ديگر به چنگ مي آورد بايد براي زن خرج نمايد .افزون بر آن در مواردي نيز ارث زن مساوي با مرد است ، در مثل پدر و مادر ميت در صورتي كه ميت داراي فرزند باشد هر كدام 16 ارث مي برند .نيز برادر و خواهر مادري ميت ارث مساوي دارند .از مجموع قواعد حقوقي فوق مي توان نتيجه گرفت كه بهره اقتصادي زن در اين زمينه اگر بيشتر از مرد نباشد كمتر نيست و سخن اميرمومنان ( ع ) ناظر به بخش خاصي از احكام حقوقي است . موفق باشيد ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.