-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اشتغال زن از نظر اسلام چگونه است و درچه مواقعي ضرورت پيدا مي كند؟ اگردر جامعه ضرورت دارد در چه زمينه هايي است و علت آن چيست ؟
در اسلام پيرامون اشتغال زن دوگونه حكم وجود دارد : الف ) احكام الزامي ( فقهي حقوقي ) : اين دسته از احكام مسايلي هستند كه براي پاسداشت حريم عفاف و سلامت جامعه قيود خاصي را وضع مي كنند و مقرر مي دارند كه اختلاط زن و مرد در جامعه بايد با حفظ كامل موازيني چون حجاب خودداري از انگيزه هاي شهواني و امثال آن باشد .ب ) احكام اخلاقي : اين دسته از احكام مقرر مي دارند كه فعاليت زن در جامعه بايد متناسب با شخصيت و كرامت واقعي زن و متناسب با حفظ رسالت مادري و در كل به گونه اي باشد كه براي جامعه مفيد باشد .اما اينكه در چه موقع اشتغال زن ضرورت پيدا مي كند؟ مساله اي نيست كه دقيقا موارد آن را اسلام مشخص سازد بلكه ضرورت و عدم آن چيزي است كه در جامعه به وجود مي آيد و اين عرف و عقلاي جامعه اند كه آن را تشخيص مي دهند آن گاه حكم شرعي اش را اسلام مقرر مي دارد مثلا وجود پزشك زن براي بيماري هاي مخصوص زنان - كه نوعا با لمس و نگاه به نقاط مختلف بدن همراه است - براي جامعه اسلامي يك ضرورت اجتماعي در همه دوران هاست . نيز دارا بودن است آموزگار زن براي دختران يك ضرورت است و ضرورت آن روشن است ولي در بسياري از مشاغل ديگر چنين ضرورتي وجود ندارد .در ضمن اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه اسلام كار زن در جامعه را مقيد به ضرورت نساخته است بلكه قيود آن در همان دو جنبه فوق الذكر مي باشد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.