-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45159 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:376

چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟
در اين باره از پيامبر (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام احاديثي رسيده است كه ما برخي از انها را در اين جا ذكر ميكنيم:
رسول اكرم(ص) فرمود:
«من ابتلي فلا يقضي و هو غضبان». (وسائل الشيعه/18/156 ؛ جامع الاصول/10/549).
] قاضي نبايد بههنگام غضب به امور قضائي رسيدگي نمايد[.
علي(ع) به شريح قاضي ميگويد:
«يا شريح لا تشاوراحداً في مجلسك و ان غضبت فقم و لا تقضين و انت غضبان». (وسائل الشيعه/18/ابواب آداب القضاء).
]در جلسه دادگاه با احدي مشورت نكن و هرگاه حالت غضب به تو، رخ داد، از جاي خود برخيز و هرگز در حال غضب قضاوت منما[.
باز فرمود:
«من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشاره وفي النظر و في المجلس». (وسائل الشيعه/18/ابواب آداب القضاء).
]كسي كه بخواهد قضاوت كند، بايد در اشاره و نگاه كردن به متخاصمان و در نشاندن وجاي دادن آنها مساوات را رعايت نمايد [.
پيامبر اكرم(ص) فرمود:
«اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض للاول حتي تسمع من الآخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء». (وسائل الشيعه/17/ ابواب آداب القضاء).
پيامبر اكرم(ص) خطاب به علي(ع) فرمود:
هرگاه دو نفر داوري و قضاوت به تو مراجعه نمايند، مادامي كه به سخن ديگري گوش ندادهاي، به نفع اولي حكم مكن زيرا اگر سخن ديگر را استماع كني، كاملاً حكم براي تو روشن ميشود.
امام صادق(ع) فرمود: « الرشاء في الحكم هو الكفر بالله» (وسائل الشيعه/17/ ابواب آداب القضاء).
]اخذ رشوه به خاطر حكم، كفر به خدا است[.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.