-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:367

نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟
همه ميدانند اسلام پيشرفت خود را بر پايه تبليغات صحيح و منطقي و بر نفوذ در ديگران از راه دليل و استدلال برقرار كرده است، اسلام كوشش كرده است كه قوانين و مقررات و رسالت خود را به همه جهانيان ابلاغ نمايد، و اين مسلماً بدون رابطه با ساير ملل، امكان پذير نيست.
ملتهاي بيگانه به حكم احتياج، ناچارند با امت مسلمان رابطه برقرار كنند، بدون شك نفع خود را بر نفع جهان اسلام مقدم ميدارند و در اين رابطه ممكن است از هيچ گونه فساد و خرابكاري و تحريف افكار و تبليغات سوء نسبت به مردم مسلمان خودداري نكنند و چيزي كه بيش از همه چيز در نظر آنها مهم و با ارزش است در دست گرفتن رهبري سياسي جهان اسلام است، چون ميدانند كه با در دست گرفتن تدبير و رهبري مسلمانان ميتوانند بر همه چيز آنان مسلط شوند.
اين نكته حساس كه غفلت از آن ممكن است، به قيمت حيات و موجوديت ملتي تمام شود، از نظر قرآن كريم مخفي نمانده و به مسلمانان يادآوري كرده است كه بايد مسلمانان در برخورد با بيگانگان و معاشرت با آنان بي اندازه هشيار باشند كه آنان را محرم اسرار خود قرار ندهند و آنان را از رازهاي سياسي خودآگاه نسازند، كه مبادا با اطلاع از خفاياي امور مسلمانان، راه تسلط و استعمار را باز كنند و رهبري سياسي مسلمانان را در دست گيرند. چنانكه ميفرمايد:
«يا ايها الذين آمنوا لا تَتَخذوا بِطانه مِن دُونكم لايألونكم خبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفي صدورهم اكبر قد بَيَّنا لكم الآيات ان كنتم تعقلون». آل عمران/117.
] اي افراد با ايمان هيچگاه بيگانهاي را محرم اسرار خود نسازيد و بر رازهاي پنهاني خويش آگاه نكنيد، زيرا: آنان از هيچگونه فعاليتي براي سقوط شما كوتاهي نميكنند، بيچارگي و نابودي شما آرزوي آنان است، آنها مايلند كه شما در رنج و سختي باشيد، دشمني شما را به زبان هم آشكار ميسازند، درصورتي كه محققاً آنچه در دل پنهان ميدارند، بيش از آن است كه بر زبانشان آشكار ميشود، ما آيات خود را بر شما روشن كرديم، اگر خردمندانه فكر كنيد [.
«بِطانه» كه در آية شريفه ذكر شده، كسي را گويند كه انسان به او اطمينان كامل داشته باشد و اسرار خود را با او درميان بگذارد و هيچگونه رازي را از او پنهان ندارد.
طبق دستور آيه، مسلمانان نبايد هيچكس از بيگانگان را محرم اسرار خود قرار دهند، چون آنها بالاخره بيگانه هستند و در تضعيف و كوبيدن مسلمانان كوتاهي نميكنند، زيرا ضعف و زبوني و سقوط مسلمانان كمال آرزوي آنهاست و هرچه مسلمانان ضعيفتر باشند، بيگانگان بهتر ميتوانند از آنان بهرهبرداري كنند. قرآن به اين نكته حساس توجه كامل داشته و مسلمانان را از اين معني برحذر داشته است و به نرمي ميفرمايد:
] اي مردم با ايمان! با يهود و نصاري پيمان دوستي نبنديد، برخي از آنان ياران برخي ديگر هستند، آن كس كه از بين شما به دوستي (يا سرپرستي) آنان تن در دهد خود نيز از آنان است بهطور مسلم خداوند ستمكاران را هدايت نميكند [.مائده/51
اسلام در عين حال، با خوشرفتاري و دلسوزي نسبت به بيگانگان مخالف نيست، بلكه مسلمانان را از نظر اخلاق به بشردوستي و نوعپروري و حسن عمل با ساير ملل، دعوت كرده است .
بالاخره، استقلال سياسي، يكي از پايههاي اساسي سياست خارجي اسلام است زيرا با استقلال سياسي است كه ميتوان فرهنگ و اقتصاد را كه دو ركن بزرگ حيات اجتماعي است در مسير ترقي ملت قرار داد و اجتماع را رو به تكامل برد، تكامل ملت بسته به تكامل فرهنگ و اقتصاد است و رشد و تكامل فرهنگ و اقتصاد بسته به رهبري صحيح سياسي و هم بسته به استقلال كامل سياسي است.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.