-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ويژگي حكومت اسلامي چيست؟
همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراي ويژكيهاي خاص به خود است حكومت اسلامي نيز در مقايسه با نظامهاي سياسي ديگر ويژگيهاي خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انساني مستقر مي شود. گرچه واژه عدل واژه اي زيبا است كه همه از آن دم مي زنند، ولي روشن است كه در هيچ نظامي جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعي، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ي آن در شؤون زندگي انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابي نيازهاي انساني است كه آگاهي از آن براي كسي جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاي انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمي باشد ثانياً احتياج به آگاهي او از قوانيني دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوي آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براي انسانها با توجه به محدوديت آگاهي آنان به طور كامل ممكن نيست.

ـ1055ـ
E
اين نظام اسلامي است كه قوانين آن از علم الهي سرچشمه مي گيرد و در نتيجه تنها اسلا مي تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.
مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگاري آنان در تمام ابعاد زندگي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1056ـ
E

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.