-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45253 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا مراجع تقليد از مسأله جدايي دين از سياست به آساني ميگذرند و جوابي قانع كننده به عاملين آننميدهند و در مسائل سياسي نيز حساسيتي نشان نميدهند؟
شكي نيست كه وظيفه بزرگان ديني ماست كه پاسخگوي سؤالات و شبهات فكري مردم به خصوص جوانانباشند و خود آن بزرگواران نيز مشوّق ديگران در اين امر بوده، همواره طلاب را به پرداختن به حل مشكلات فكري وديني مردم ترغيب و توصيه ميكنند مانند مسأله عدم جدايي دين و سياست در اسلام كه يك اصل پذيرفته شده ومسلّم از سوي تمام علماء و فقهاء ماست. و اقدامات عملي به صورت تأليف كتب و برگزاري مجالس مخصوص در اينزمينه با افراد متفاوت و در سطوح مختلف به كرّات انجام گرفته است و باز هم با كمال تعجب از شما خواهر گرامي! كهچگونه به آساني حكم ميكنيد به اينكه علماء ما از كنار اين مسايل به آساني ميگذرند، و مع الاسف با نقل حديثي ازپيامبر اكرم(ص) و تطبيق آن بر فقهاء و علماء اسلام، سبب يادآوري آن حديث منقول از امام صادق(ع) در بابقضاوت به غير حق و علم ميشويد كه انشاءالله با اين توضيحات، تعمق بيشتري در حقايق خواهيد نمود. البته هرگزنميتوان ادعا كرد همه كساني كه در لباس عالم دين هستند، منزه از هرگونه اشتباه ميباشند ولي بايد منصفانه و با علم،قضاوت نمود. آيا مبارزه علماء اسلام به خصوص شيعه با حكّام جور در طول قرون متمادي ناشي از نظريه عينيت دينبا سياست نبوده است؟ آيا پيروزي انقلاب ما كه نتيجه مجاهدتهاي علماء اسلام از جمله امام خميني(ره) ميباشداز انديشهاي غير از عينيت دين با سياست ريشه گرفته است؟
و عجيبتر آن كه شما با وجود توجهتان درباره اين امر مهم دين را متفاوت از سياست معنا ميكنيد به طوريكه گويا ازدو مقوله جداگانهاند. در حاليكه سياست يكي از جلوههاي دين ماست. دين به ابعاد مختلف زندگي انسانها نظر
دارد، (زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي) گر چه به اقتضاي پرداختن به هر مسأله و در مقام بحث مجبوريم اينابعاد را از هم جدا فرض كنيم ولي حقيقت آنها يك چيز بيش نيست. هرگز نميتوان گفت بعد اجتماعي زندگي افرادجداي از بعد فردي زندگيشان ميباشد، و اين دو جداي از بعد معنوي يا مادي زندگي اوست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.