-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45442 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا ايران با وجود مشكلات اقتصادي به كشورهايي مثل لبنان فلسطين وافغانستان كمك مالي مي كند
در رابطه با كمك به برادران مسلمان محروم چند نكته را بايد در نظر داشت: 1) اين كمك ها در حدي نيست كه تأثير ويرانگر قابل توجهي براقتصاد داخلي داشته باشد. 2) فشارها و مشكلات جامعه هراندازه زياد باشد دربرابر وضعيت پيش آمده براي برادران و خواهران آواره فلسطيني و... اصلا قابل قياس نيست. 3) وظيفه هر مسلمان است كه نسبت به ديگر برادران ديني توجه داشته باشد. در روايت است «كسي كه صبح كند و نسبت به اصلاح امور مسلمين اهتمام نورزد مسلمان نيست» يا «كسي كه فرياد مددجويي مسلماني را بشنود و به ياريش نشتابد مسلمان نيست». 4) مسلمين امت واحده و داراي سرنوشت مشتركي هستند. استعمارگران همواره درپي جداسازي وتفرقه ميان ملت هاي مسلمانند تااز اين رهگذر سلطه خود را برجهان اسلام بيشتر استوار سازند. بنابراين اگر مادست از ياري برادران مظلوم مسلمان خود برداريم درواقع به پاره سازي امت واحد اسلامي كه هدف دشمنان است كمك كرده ايم. 5) همان طور كه درروايت است كمك هاي فردي موجب افزايش نعمت و بركات الهي است كمك هاي اجتماعي نيز چنين است. 6) امروزه درتمام جهان سرمايه هايي براي كمك به جوامع محروم اختصاص داده مي شود و دراين حركت انسان دوستانه مسلمانان و جمهوري اسلامي بايد جلودار باشند. 7) معمولا دولت هايي كه به كمك اقتصادي در برخي از كشورها مي پردازند از نظر سياسي هم قدرت برخي از تصميم گيري ها را دارند و اگر ما چنين نكنيم دست دشمنان را در اين عرصه گشوده ايم. 8) و پس از آنان نوبت خود ما خواهد رسيد. اين اعانات يك پارچگي ما را بهتر حفظ مي كند و قدرت جمعي ما را بر دشمنان افزون مي سازد و براي مصونيت خود ما از خطرات دشمن مفيداست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.