-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد جناح هاي عمده سياسي كشور توضيحاتي بفرماييد.
در حال حاضر چندين جناح سياسي در ايران فعال هستند كه عمده ترين آنها عبارت است از: 1- جامعه روحانيت مبارز، 2- مجمع روحانيون مبارز، 3- تحكيم وحدت، 4- كارگزاران سازندگي، 5- حزب مشاركت، 6- نيروهاي موسوم به خط امام. {T1- جامعه روحانيت مبارز:T} معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده و مشروعيت نظام را مبني بر آن مي دانند و بر ارزش ها تأكيد بسيار دارند. هم چنين بر حضور روحانيون در اداره نظام تأكيد مي ورزند. فعاليت احزاب را در چهارچوب و محدوده خاصي قبول دارند و مشاركت سياسي را نيز به گونه اي خاص تعريف مي كنند. از نظر سياست خارجي تقريباً ليبرالي مي انديشند. در مسائل اقتصادي نيز از خصوصي سازي و......بازار حمايت مي كنند. در مسائل فرهنگي به تبادل فرهنگي با كشورهاي ديگر به شكل باز معتقد نبوده و بر كنترل فعاليت هاي فرهنگي تأكيد دارند. هم چنين بر ظواهر شرعي اصرار مي ورزند و پديده تهاجم فرهنگي را مدنظر قرار مي دهند. {T2- مجمع روحانيون:T} اين جناح اختيارات ولي فقيه را در محدوده قانون اساسي دانسته و بر مقتضيات زمان نيز تأكيد دارند. فعاليت احزاب را مي پذيرند و به توسعه سياسي و آزادي هاي اجتماعي معتقد هستند. در اقتصاد، به خصوصي سازي محدود و دخالت دولت در امور اقتصادي اصرار دارند. در مسائل فرهنگي بر نظارت معتقد هستند و از توليد هر چه بيشتر آثار فرهنگي حمايت مي كنند. ريشه نارسايي ها را بيشتر در داخل مي دانند تا خارج و به تبادل فرهنگي گسترده مي انديشند. {T3- دفتر تحكيم وحدت:T} مواضعي شبيه به مجمع روحانيون دارند. از توسعه سياسي حمايت جدي مي كنند و موضع انتقادي در قبال عملكرد گذشته دولت ها دارند و حامي مذاكره با آمريكا هستند. {T4- كارگزاران سازندگي:T} اين گروه معتقد به تخصصي شدن بخش هاي مختلف نظام و تأكيد بر سازندگي و پيشرفت اقتصادي است و بدون آن كار فرهنگي را تقريباً بي نتيجه مي دانند. در عرصه سياسي معتقد به آزادي هاي مدني و تنش زدايي در روابط خارجي اند و از اقتصاد باز حمايت مي كنند. تمايل اين گروه به گروه هاي ميانه رو بيشتر از گروه هاي چپ است. {T5- حزب مشاركت:T} اين حزب كه به تازگي تأسيس شده است، معتقد به اصلاح نظام اداري كشور است و بر رابطه با ديگر كشورها و گفت و گوي تمدن ها تأكيد دارد. در عرصه اقتصادي به اقتصادي تحت نظارت اعتقاد دارد و توسعه سياسي را محور برنامه هاي خود مي داند. اين گروه تكيه بر ظواهر شرعي را مهم نمي داند. اين حزب افكار و برنامه هاي آقاي خاتمي را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است. {T6- نيروهاي خط امام:T} اين جناح كه در مجلس پنجم شكل گرفته است، مواضعي معتدل تر از حزب مشاركت داشته و در عين تأكيد بر اصلاحات، بر حفظ ارزش ها نيز تأكيد مي ورزد. در پايان نيز اين نكته را يادآور مي شويم كه اين مواضع ثابت نبوده و همواره دستخوش تغيير است. حتي ممكن است گروهي از راست به چپ و يا بالعكس تبديل گردد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: جناح هاي سياسي در ايران امروز، نوشته حجت مرتجي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.