-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

جايگاه قانوني و فلسفه وجودي دادگاه ويژه روحانيت چيست؟
جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت از دو منظر قابل بررسي است: 1 - در قانون اساسي به رهبري ولايت مطلقه داده شده و طبق اين اصل هرگاه ضرورت يا شرايط خاص زمان يا مصلحت هاي گوناگون اقتضا كند كه ارگان، نهاد يا سازماني به وسيله رهبري تأسيس گردد، اين كار توسط وي انجام خواهد شد؛ بلكه بر او واجب است اقدام نمايد؛ زيرا بر مسند محافظت از مصلحت هاي اسلام و مسلمين تكيه نموده است. 2 - در سال 78 مجلس شوراي اسلامي وجود دادگاه ويژه روحانيت را تصويب نمود. پس وجود اين دادگاه هم از نظر قانون اساسي و هم از نظر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، قانوني مي باشد. از نظر عدالت هم عقل حكم مي كند در مسائل مهم جامعه، حساسيّت و دقت بيشتري وجود داشته باشد. بر همين اساس دادسراي نظامي و دادگاه ويژه مطبوعات و هيئت منصفه مطبوعات تشكيل گرديده است. در حالي كه همين اشخاص به وجود آنها از نظر عدالت هيچ اشكالي وارد نمي كنند. توضيحات شما هم صحيح است و عدم قبول افراد، گاهي به جهت تحت تأثير قرار گرفتن تبليغات سياسي برخي راديوهاي بيگانه و يا وابستگان داخلي آنها است. البته ممكن است در عملكرد اين دادگاه، اشكالاتي وجود داشته باشد (همانند تمامي ارگان ها و مراكز قانوني ديگر) ولي اشكال در عملكرد بايد به صورت موردي عنوان گردد، نه به شكل انكار اصلِ آن مركز و ارگان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.