-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بهتر نبود كه رهبري مستقيما توسط مردم انتخاب شود؟
لف) با توجه به اين كه رهبري در اسلام بايد داراي شرايط و صفات ويژه اي باشد و اين شرايط بدون بررسي هاي دقيق كارشناختي امكان پذير نيست، لاجرم انتخاب غيرمستقيم مردم از طريق متخصصان و خبرگان مناسب تر است. ب ) انتخاب غيرمستقيم هيچ ارتباطي با اريستوكراسي(Aristocracy) ندارد. زيرا اريستوكراسي نظام اشراف سالار است چه رهبر آن انتخابي يا انتصابي باشد، و چه انتخاب در آن مستقيم و يا غيرمستقيم باشد. در حالي كه نظام اسلامي صلاحيت سالاري و شايستگي سالاري است. امروزه حتي در بسياري از نظام هاي دمكراتيك انتخاب غيرمستقيم وجود دارد. مثلاً در برخي از كشورها رئيس دولت و يا هيئت دولت به وسيله پارلمان انتخاب مي شوند، در حالي كه در عرف علوم سياسي آن را اريستوكراسي نمي خوانند. ج ) رجوع به آراي عمومي كه توسط حضرت امام تأكيد شده است منحصر در انتخاب مستقيم نيست، بلكه انتخاب غيرمستقيم نيز انتخاب مردمي و مراجعه به آراي عمومي است. د ) اين كه به طور قهري انتخاب چند ميليوني صحيح است و حتي بر انتخاب كارشناس عادل ترجيح داشته باشد، مطلب درسي نيست. امروزه حتي بزرگ ترين فيلسوفان سياسي طرفدار دمكراسي در غرب مانند راسل، استيس و... اين نكته را پذيرفته اند كه كثرت عددي هيچ ارتباط لزومي با صحت و حقانيت ندارد. سخن امام نيز ناظر بر اين مطلب نيست، بلكه گرايش عمومي جامعه را دلالت دارد كه هم بر انتخاب مستقيم قابل تطبيق است و هم بر غير مستقيم. ه ) خود حضرت امام قانون اساسي را كه انتخاب رهبري در آن به شكل غيرمستقيم تنظيم شده است را امضا كرده اند واين نشانه اين است كه در نگاه ايشان اين مسأله منافاتي با انتخاب عمومي و مراجعه به آراي مردم ندارد، بلكه بهترين راه انتخاب مردم به طور كارشناسانه است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.