-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظارت بر عملكرد رهبر بر عهده چه كساني است؟
الف) نظارت بر عملكرد و شرايط رهبري از وظايف مجلس خبرگان رهبري است كه نمايندگان مردم مي باشند. مجلس خبرگان مانند مجلس شوراي اسلامي، داراي كميسيون هاي مختلفي است كه از اعضاي آن مجلس تشكيل مي گردد و هر يك وظايف خاصي را بر عهده دارند. يكي از آن كميسيون ها، كميسيون نظارت بر عملكرد و شرايط رهبر است. يكي از شرايط اعضاي اين كميسيون اين است كه در زمان عضويت از سوي رهبر انقلاب به منصب و پستي منصوب نباشند تا بتوانند به دور از دغدغه رعايت مصالح شخصي، به انجام وظيفه خود بپردازند. اين نظارت هميشگي است و ماهيانه و ساليانه نمي باشد. ب ) ممكن است افراد مختلفي داراي شرايط رهبري باشند؛ ولي مجلس خبرگان موظف است از ميان آنان يكي را كه از امتيازات بيشتري برخوردار است براي رهبري انتخاب نمايد و در صورت انتخاب، آن شخص داراي مشروعيت قانوني مي شود. ج ) اگر آنها به مورد خاصي برخورد كنند وظيفه دارند به رهبر تذكر دهند و مردم را نيز برحسب مورد در جريان بگذارند، حال گاهي آن مورد از نقاط قوت رهبر است و گاهي از نقاط ضعف. گفتني است كه در بعضي از مقاطع زماني، مجلس خبرگان اقدام به صدور بيانيه مي نمايد و در آن بيانيه از مواضع و عملكرد رهبر سخن به ميان مي آورد كه تاكنون بحمداللَّه همه آنها نشان از تقوا، مديريت، درايت و شجاعت مقام معظم رهبري دارد. د ) مجلس خبرگان انتقادات يا پيشنهادهاي خود را به رهبري با وي درميان مي گذارد و شخص رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند: رهبري از پيشنهادات و انتقادات مردم (چه رسد به مجلس خبرگان) استقبال مي كند. البته آنچه مهم است آشنايي با روش و ادب انتقاد است كه مرز بين انتقاد با غيبت، تهمت، استهزا، دروغ و تخريب بايد براي انسان روشن باشد. در عين حال جزئيات مسأله نظارت بر رهبري را بايد از دبيرخانه خبرگان سؤال نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.