-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دلايل اهميت بيت المقدس چيست؟
بيت المقدس از نظر اعتقادات و علايق مذهبي جايگاه والايي دارد. سه دين بزرگ اسلام، مسيحيت و يهود براي آن موقعيت ويژه اي قائل هستند. به اعتقاد يهود هيكل و عبادتگاه حضرت سليمان در آن بوده است پيامبر بزرگ الهي حضرت عيسي در آنجا حضور يافته و خطابه هايي القاء نموده است. پيامبر عظيم الشأن اسلام از آن پايگاه به آسمان معراج نموده است و .... از نظر تاريخي نيز بيت المقدس سمبل سرزمين فلسطين مقدس و مظلوم است و خاطره اشغال و ظلم و ستمي كه صهيونيست ها در حق مردم فلسطين روا داشته اند، مي باشد. بيت المقدس رمز و سمبل آزادي و آزادگي و استقلال براي ملت فلسطين و سمبل پايداري اسلام و مسلمين از منظر مسلمانان جهان است. گذشته از اين: 1- از ديدگاه حقوقي و رعايت جانب حق و انصاف و عدالت مي دانيم كه ملت فلسطين در اين سرزمين سكونت داشته است. گروهي سياست باز با طرح «سرزمين موعود» و به راه انداختن جنبش صهيونيستي در آغاز خواستند يهود را به كشورهاي آفريقايي مانند اوگاندا و آفريقاي جنوبي بكوچانند (و همين مطلب نشان مي دهد كه اين شعار كه فلسطين سرزمين موعود يهود است شعار متأخر و مجعولي است و براي اهداف سياسي ساخته و پرداخته گرديده و يا واقعيت سياسي - تاريخي جنبش صهيونيستي انطباق ندارد). پس از آن متوجه فلسطين شده و با قرارهاي پنهاني و زد و بندهاي سياسي با دولت انگليس كه در آن زمان قيمومت فلسطين را بر عهده داشت در سرزمين فلسطين جاي پا باز نمودند و با تشكيل گروه هاي مسلح تروريستي و قتل و غارت و ارعاب و اجبار زمين هاي مردم فلسطين را به انحاء گوناگون (خريد و يا بيرون نمودن و غصب و اشغال) متصرف شدند و سپس ادعا نمودند كه سرزمين فلسطين در صدها سال قبل به يهود تعلق داشته است غافل از اين كه اگر قرار است تعلقات تاريخي و حضور يك قوم در سرزمين خاصي به معناي ملكيت آن سرزمين باشد اولاً به تصريح همين تورات كنوني قبل از يهود اقوام فلسطيني در سرزمين فلسطين حضور داشته اند و ثانياً تمامي اروپا در تصرف كشور «روم» و مقدار زيادي از آسيا و آفريقا و اروپا در تصرف كشور ايران بوده است و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه اين سابقه تاريخي بمعناي حاكميت و ملكيت بر متصرفات گذشته و از دست داده شده باشد. قطعنامه هاي سازمان ملل نيز اشغال تمامي سرزمين فلسطين و بخصوص بيت المقدس را به رسميت نشناخت (گر چه متأسفانه اشغال قسمت هايي از اين سرزمين را به رسميت شناخته است). بنابراين بيت المقدس سمبل حق و عدل و انصاف و مظلوميت نيز مي باشد و پذيرش سلطه صهيونيستي بر آن بمعناي همراهي با زور و غصب و اشغال و تروريسم است. 2- از نظر سياسي نيز همانطور كه گفته شد بيت المقدس سمبل پايداري جهان اسلام در برابر ظلم و ستم و اشغال است و مقاومت در برابر غصب و پذيرش غصب و اشغال در اين قسمت از جهان بمعناي پذيرش اصل غصب و اشغال و تروريسم در ديگر نقاط جهان خواهد بود و عواقب سوء آن دامنگير كشورهاي منطقه خواهد شد. رژيم صهيونيستي يك دولت متعارف در صحنه بين المللي و يا منطقه اي نيست دولتي است كه بنياد آن بر غصب و تروريسم و آدم كشي و جنگ و تجاوز بوده است و امروزه حتي معاهداتي كه خود امضا نموده است را رعايت نمي نمايد و از ديدگاه تئوريك نيز انسان هاي ديگر را داراي حقوق انساني نمي داند و چنانچه كمترين فرصتي در اختيار آن قرار گيرد از هيچ عهدشكني و تجاوز و نفوذ و استثمار كشورهاي منطقه خودداري نخواهد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.