-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

دليل منحل شدن حزب ملت ايران چه بود؟ روءساي اين حزب چه كساني بودند؟
حزب ملّت ايران انشعابي از حزب پان ايرانيسم محسن پزشكپور بود و رهبري آن را داريوش فروهر به عهده داشت. حزب ملت ايران در تير ماه 1332 همراه با احزاب ايران، جمعيت آزادي مردم ايران و نيروي سوم، جبهه موتلفه احزاب ملّي را در دفاع از نضهت ملي و حكومت مصدق به وجود آورد و پس از 28 مرداد نيز همين چهار حزب، احزاب وابسته به نهضت مقاومت ملّي را تشكيل دادند. حزب ملت ايران، عبارت «پاينده ايران» را به عنوان شعار رسمي خود در اعلاميه ها و بيانيه هاي حزبي به كار مي برد. امير سليمان غطيما - صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه ارگاني حزب - از ديگر رهبران حزب ملّت ايران بود. با آغاز انقلاب فروهر به همكاري مهندس بازرگان دست يازيد و به همين دليل به پاريس رفت و همراه با ديگر همراهان امام به تهران آمد و در كابينه بازرگان به سمت وزير كار منصوب شد. در اين سالها فروهر ديگر سخن از «پان ايرانيسم» به ميان نياورد. {V(تفكيك انسانها بر اساس نژاد و خون و افراط در ملّي گرايي) V} فروهر پس از آنكه سمت وزارت كار را از دست داد مدتي به عنوان وزير مشاور در دولت باقي ماند و با سقوط كابينه بازرگان از صحنه حذف شد. بطور كلي اين حزب هر چند هنوز بصورت غير رسمي بقايا و طرفداران معدودي دارد. ولي بر اساس ماده 7 قانون احزاب، به احزابي مجوز و پروانه فعاليت داده مي شود كه در چارچوب قانون اساسي و با اهدافي كه در قالب حفظ حاكميت و استقلال كشور و عمل در چارچوب قانوني اساسي، حفظ منافع ملي و به دور از وابستگي به بيگانگان باشد به فعاليت بپردازند. ولي از آنجا كه اين حزب رسماً پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و شرايط فعاليت احزاب را قبول نكرده و مراعات نمي نمايد همچنان به صورت غير قانوني مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: محسن مدير شانه چي، احزاب سياسي ايران، ص 71 محمود تربتي سنجابي، احزاب سياسي ايران، ص 220 پروانه آبراهاميان، ايران بيش دو انقلاب، ص 7 - 63

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.