-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اگر مرجع تقليدي فتوا بدهد، اطاعت از او واجب است؟ آيا در گزينش مرجع تقليد، مي توان مسائل سياسي را دخالت داد؟
در پاسخ قسمت اول سؤال بايد گفت: در ابتدا لازم است تا بين حكم و فتوي تفاوت قائل شد زيرا فتوي مربوط به احكام شرعي فردي مي باشد در حالي كه حكم به مسائل حوزه عمومي اجتماعي و سياسي كه با مصلحت عموم مسلمين در ارتباط است مربوط مي باشد. بر اين اساس اگر مرجع تقليدي در مسائل فردي (اعم از عبادات، معاملات و...) فتوا دهد بر مقلدين او واجب است كه در اين قبيل مسائل از او اطاعت نمايند. ولي اگر در مسائل سياسي و اجتماعي كه مربوط به حوزه عمومي و مصالح همگاني مسلمين مي شود (اگر در زماني باشد كه در جامعه ولي فقيه در رأس حكومت است) حكم دهد، اطاعت از او واجب نيست بلكه در مسائل سياسي و اجتماعي بايد از نظر ولي فقيه اطاعت كرد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 469 مجموعه امام خميني و حكومت اسلامي، ج 5، ص 515 آيت الله مصباح يزدي، پرسشها و پاسخ ها، ج 1، ص 68. اما در پاسخ قسمت دوم سؤال مي توان گفت: اگر مسأله سياسي مورد نظر در حدي باشد كه به يكي از شرايط مرجعيت مانند عدالت، مرتبط باشد، و مرجع تقليد بخاطر ابتلاء به آن مسأله سياسي از عدالت مثلاً خارج شود، بله، مي توان در گزينش مرجع تقليد دخالت داشته باشد. ولي اگر ابتلاء به آن مسأله سياسي در اين حدّ نباشد، خير دخالت ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.