-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45666 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا مقام معظم رهبري همچون امام(ره) قاطعيت لازم را در برخورد با مفاسداجتماعي و... ندارند؟
اما اين كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد. به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از: 1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصاً در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني). 2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و... 3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين. 4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف. 5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان. نكته قابل توجه اين كه در زمان امام خميني نيز با توجه به فضاي معنوي جامعه ناشي از حضور مردم در انقلاب و پيروزي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و... تخلفات متعددي صورت مي گرفت ولي به لحاظ وجود جنگ تحميلي و توجه تام به آن، در جامعه اين تخلفات خيلي منعكس نمي شد، به علاوه شرايط محيطي نيز بسيار متفاوت بود؛ زيرا: اولاً، هنوز ارزشهاي اسلام هم بر مردم و هم بر مسؤولين حاكم بود. ثانياً، اثرات بي رويه رشد جمعيت مانند نياز به بازار كار، تحصيل، مسكن، ازدواج و... خودش را نشان نداده بود. ثالثاً، بسياري از مشكلات و عوارض ناشي از جنگ مانند بازسازي و... خودش را بعد از سال هاي جنگ نشان و هزينه هاي بالايي را به خود اختصاص داد. رابعاً، در شرايط عادي كه فضاي ناشي از انقلاب و جنگ فروكش كرده و مردم به فكر مسائل دنيوي و... افتاده و ارزش ها بر اثر تهاجم فرهنگي و... تغيير كرده اند و بسياري از اختلافات سياسي بروز نموده اند و... جامعه را اداره و رهبري نمودن كاري بس مشكل است كه بحمدالله با رهبري قاطع و درايت مقام معظم رهبري اين امر به بهترين صورت عليرغم تمامي مشكلات در حال اجرا مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد فرامرز رفيع پور، آناتومي جامعه علي ذوعلم، انقلاب و ارزش ها

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.