-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد؟
انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست؛ ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت: اولاً، انتقاد حتماً بايد به شيوه اي مفيد و سازنده و متناسب با مصالح واقعي جامعه باشد؛ نه به گونه اي كوبنده و تخريب گر. ثانياً، انتقاد بايد همراه با بررسي هاي دقيق و عالمانه باشد، نه به بهانه هاي واهي و ناسنجيده. ثالثاً، انتقاد بايد براساس خير همگاني باشد؛ نه مبتني بر خواست ها و منافع شخصي، جناحي و... . رابعاً، انتقاد نبايد موجب خلل در عمل شود. گفتني است كه اگر ولي فقيه پس از بررسي نهايي تصميم به امري گرفت شرعا و قانونا رأي او لازم الاجراست و مخالفت عملي جايز نيست. اين مسأله در مورد پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز مصداق داشته است و خداوند به پيامبر(ص) امرنموده است كه: {A{/Bفَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اَللَّهِ {w25-29w}{I3:159I}/}A}. اين نه تنها در حكومت اسلامي بلكه در همه نظام هاي سياسي جهان رايج است كه رأي نهايي شده بايد اجرا شود و كساني كه به صورت نظري انتقاد دارند نمي توانند مخالفت عملي نمايند. زيرا جامعه به آنارشيسم و هرج و مرج كشيده شده و هيچ دستورالعملي پشتوانه عملي نخواهد داشت. ليكن مخالفين و ناقدين ضمن التزام و اطاعت عملي آيا نمي توانند رأي خويش را ابراز دارند و انتقاد و مخالفت خود را اعلام نمايند؟ در اين جا سه گونه جواب ممكن است: 1- بلي به طور مطلق در هر موردي و به هر شكلي. 2- هرگز در هيچ مورد تحت هيچ شرايطي و به هيچ شكلي. 3- در مواردي و با اشكال ويژه اي متناسب با رعايت مصالح اجتماعي مي توان؛ ولي در مواردي كه به نحوي به مصالح اجتماعي خدشه وارد سازد و اشكالي كه زمينه ساز سوء استفاده دشمنان بشود نمي توان؛ زيرا موجب دفع فاسد به افسد است و حرام مي باشد. نظر ما صورت سوم مسأله مي باشد و در اين رابطه هيچ منعي نيست. اما اين كه آيا تاكنون انتقادي از ولي فقيه شده است يا نه بايد به آگاهي برسانيم كه: اولاً، در بسياري از موارد در مطبوعات، بردهاي دانشكده ها و در حضور مقام معظم رهبري، انتقادات و بلكه اهانت هاي زيادي صورت گرفته و در موارد مقتضي، ايشان بسيار محترمانه و صبورانه پاسخ گفته اند. ثانياً، در مواردي نيز از طريق مجلس خبرگان كه اهرم نظارتي و كنترل كننده رفتار سياسي ولي فقيه است، مسائل و انتقاداتي با ايشان مطرح شده است. جزئيات اين مسأله را بايد از مجلس خبرگان جستجو كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.