-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4579 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علّت اين كه فساد سراسر كشورهاي اسلامي را گرفته است چيست آيا علّت اين نيست كه دين ضامن اجرايي ندارد؟
1. كسي كه اين اشكال را مي كند بايد نخست كشورهاي غربي را در نظر بگيرد و بالا بودن ارقام جنايات و جرايم و انحرافات گسترده كه زندگي را در آن منطقه ها در ذائقه افراد تلخ نموده است مشاهده كند و با ممالك شرقي كه نسبتاً تحت حكومت دين قرار دارند بسنجد تا معلوم شود تا چه اندازه ايمان و دين مي تواند در بركناري انسانها از فساد و انحراف مؤثّر باشد.
2. بهترين و عالي ترين ضامن اجراء براي عمل به قانون عبارت از ايمان است و اين حقيقتي است كه با اندك تأمل قابل تصديق مي باشد زيرا اگر نفوذ ايمان و دين نباشد افراد تا آنجا كه تحت سيطره قانون مي باشند پيروي از قانون را تحمّل مي كنند ولي در مواردي كه از قلمرو حكومت قانون خارج شدند مانند گوشه هاي مخفي كه هيچ كس از آنها آگاهي ندارد از قانون تخلف مي نمايند. امّا ايمان و دين هر جا انسان باشد همراه انسان است و در انديشه و فكر انسان را كنترل مي كند و از تجاوز و ستم به طور كلّي باز مي دارد و علّت وجود فساد و انحراف در كشورهاي اسلامي عمل نكردن مسلمان به طور كامل به تعليمات ديني است و اين را بايد به حساب تقصير آنان گذارد نه به حساب نقص قوانين اسلام.
اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عيب كه هست از مسلماني ما است.
3. در تجربه حكومت اسلامي نشان داده شد كه احكام اسلام، بايد همراه قدرت نيز باشد و نظام براي كنترل اوضاع دخالت نمايد. به همين دليل است كه امام((رحمه الله)) فقه را فلسفه عملي حكومت مي داند.


ـ2ـ
يعني دستورات دين در بستر حكومت به نتيجه مي رسند. براي جلوگيري فساد بايد هم جنبه ايجابي يعني قدرت، تبليغ و امكانات ارشادي و هم جنبه سليبي باز دارندگي از حركات مفسدانه انجام گيرد.
4. در كشورهاي اسلامي غير از جمهوري اسلامي هم فقط نام اسلامي يدك كشيده مي شود وگرنه نظامها و دولتها هرگز اسلامي نيستند. با اين وجود مقايسه مفاسد و گرفتاريهاي غرب و آنجا كه دين حضور حتّي كمرنگ دارد قابل مقايسه نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.