-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علّت گرايش شديد به فساد و بي بندوباري در كشورهاي صنعتي و پيشرفته چيست؟
فرويد در كتابي گفته بود سرنوشت آدمي تابع تشريح اوست. اين كلام فرويد در عين خوبي يك اشكال اساسي داشت. او بايد مي گفت سرنوشت آدمي تابع تشريح صحيح اوست. آنها انسان را ناقص و محدود تشريح كردند. همين فرويد نابهنجاريهاي رفتاري را در انسان فقط معلول سركوبي ميل جنسي دانست و به همين دليل آزادي آن را توصيه كرد. همانطور كه افراط در محروميّت در تاريخ اخلاقي غرب محكوم بود. اين توصيه بيمارگونه نيز باعث از هم گسيختگي روابط اخلاقي و عفت عمومي شد. چنانكه يكي از جامعه شناسان غربي گفته است. براي تثبيت عقيده فرويد بيست سال كوشش شد. امّا براي جمع آوري آثار مخرب آن دويست سال كار لازم است. انسان ابعاد وسيع و ناشناخته اي دارد كه تنها تأمين كننده جامع آن دين و آموزش هاي انبياست. و تحليل صحيح نيز از خالق و آفريننده او صادر مي شود.
2. آن بينش غلط، جهت گيري اجتماعي و سياسي غلط ديگري را شكل داد كه نظامهاي حاكم اخلاق در سياست را كنار نهادند و در نتيجه در برنامه ريزي آنان مباني اخلاقي ضعيف شمرده شد.
3. نقش فرقه صهيونيست كه عقايد ويژه آنان سياست ناپاكي را نتيجه مي دهد قابل تأمّل و مطالعه است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.