-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا مشروعيت ولي فقيه در غيبت وابسته به نظر مردم مي باشد؟
بر اساس آيات و روايات، مشروعيّت حاكم اسلامي - اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولي فقيه در عصر غيبت - وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد؛ بلكه رأي و رضايت، باعث تحقّق حكومت اسلامي مي شود. حضرت امير(ع) مي فرمايد: {Hلولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيتُ حبلها علي غاربهاH}؛ {Mاگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد... رشته كار [حكومت ] را از دست مي گذاشتم.M}، {V(نهج البلاغه، خطبه سوّم)V}. هم چنين مي فرمايد: {Hلا رأي لمن لا يطاع H}؛ {Mكسي كه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي نداردM}، {V(نهج البلاغه، خطبه 27)V}. اين سخنان، بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدي حكومت اسلامي - خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين منافاتي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت حكومت، دين محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه و مقبوليت مردمي او از دست برود مشروعيتش از دست نمي رود، بلكه ادامه حاكميت با مشكل مواجه مي گردد كه بحمدالله اين فرض در زمان ما واقع نشده است. در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيردن، ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم مي باشد بدست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجب رضايت شارع نباشد، تكليف ساقط مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490 2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 74. 3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54. 4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.