-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه احاديثي در باره كيفيت ، اهميت شهادت و شرايط شهود وارد شده است؟
اسلام در«شهود» شرايطي را قيد كرده است، كه اگر اين شرائط مراعات شود، جلو شهادت زور و اثبات باطل گرفته ميشود و اين شرائط عبارتند از:
1ـ بلوغ.
2ـ عقل.
3ـ ايمان.
4ـ عدالت.
5ـ مبرابودن از تهمت.
از اين جهت كسي كه بخواهد از طريق شهادت، براي خود جلب نفعي و يا دفع ضرري بكند، شهادت او پذيرفته نيست. اينك بخشي از احاديثي را كه درباره اهميت شهادت و شروط شاهد، روايت شده است، از نظر شما ميگذارنيم.
پيامبر گرامي ميفرمايد: «آن كس كه شهادت خود را پنهان بدارد و يا به دروغ درباره جان و مال و مسلمانان، شهادت دهد، روز قيامت با صورت سياه همراه با خستگي محشور ميشود و مردم او را به اسم و رسم مي شناسند و هر كسي به حق شهادت دهد تا بوسيله آن حق فرد مسلماني زنده شود ، روز قيامت با چهره نوراني وارد محشر مي شود و همه خلايق او را با اسم و نسبش ميشناسند…». (وسائل الشيعه/ ابواب الشهادات).
امام باقر(ع) فرمود: آيا نميبينيد، خداوند عزوجل ميفرمايد:
«و اقيموا الشهاده لله»
]شهادت را به خاطر خدا اقامه كنيد[. (وسائل الشيعه/18/ ابواب الشهادات.)
از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود:
«شاهد الزور لاتزول قدماه حتي تجب له النار». (باب10/حديث3).
]كسي كه به دروغ شهادت بدهد گام برنميدارد، مگر آتش جهنم بر او واجب ميشود[.
پيامبر گرامي فرمود: (هركس بر ضد كسي از مردم شهادت دروغ بدهد در پائينترين نقطه جهنم، مانند منافقان از زبانش آويخته ميشود، هر كس حق برادر مسلمان خود را منع كند، خداوند روزي را بر او حرام ميگرداند، مگر اينكه توبه كند).
( وسائل الشيعه/18/ابواب الشهادات).
پيرامون كيفيت شهادت، روايات و احاديث زيادي وارد شده است از جمله: امام صادق(ع) فرمود: «لا تشهد بشهاده حتي تعرفها كما تعرف كفك». (باب 10/ حديث 3).
]برچيزي شهادت مده، مگر اينكه آن را مانند كف دستت بشناسي[. اسلام ميگويد بايد شهادت از روي علم و يقين باشد، چنانكه اين مطلب را احاديثي كه در اين باره وارد شده است، معلوم ميشود از جمله آنجا كه درباره «شهادت» از پيامبر سئوال شد، فرمود: آيا آفتاب را ميبيني؟ برچيزي كه مثل آفتاب روشن است، شهادت بده و گرنه ترك كن). (وسائل الشيعه/18/ ابواب الشهادات).
و همچنين وقتي كه امام صادق(ع) از كسي كه شهادت او قبول نيست، سئوال شد فرمود:
«لا تجوز شهاده ولد الزنا». (وسائل الشيعه/18/ ابواب الشهادات).
]شهادت فرزند نامشروع نافذ نيست[.
باز فرمود: «شهادت آدم شرابخوار، شطرنج باز، قمارباز، و كسي كه برادر خود را بدنام كند وسائل به كف، پذيرفته نيست، زيرا بر سائل به كف نميتوان اطمينان كرد براي اين كه هرگاه به او اعطا شود، خوشنود ميشود و اگر منع شود خشگمين ميگردد». (وسائل الشيعه/18/ ابواب الشهادات).

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.