-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ديدگاه قرآن مجيد در مورد مساله « شوراء» چيست؟
از امتيازات حكومت اسلامي در امر كشور داري، احترام به افكار عمومي و دوري از هر نوع استبداد و ديكتاتوري است.
در عصري كه تمام مردم جهان در مقابل حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري سر تسليم فرود مي آورند اسلام براي نخستين بار، مسئله «شوراء» را مطرح ميسازد و براي نشان دادن اهميت اجتماعي آن، سوره اي را از قرآن مجيد بهنام «شوراء» اختصاص ميدهد.
قرآن مجيد جامعه اسلامي را چنين توصيف ميكند كه در امور مربوط به خود جامعه و حل مشكلات آن، به شورا و تبادل نظر ميپردازند، چنانكه ميفرمايد:
«و الذين يجتنبون كبائر الأثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون و الذين استجابوا لربهم اقاموا الصلاه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون». شوري/38-39.
] آنان كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت، اجتناب ميكنند و هنگامي كه بر كسي خشم ميگيرند، ميبخشند، و آنان كه (دعوت خدا) را ميپذيرند و نماز بهپا ميدارندو كارهاي مربوط به خويش را، بر اساس مشورت و تبادل نظر انجام ميدهند، و از آنچه روزي آنها كرديم، بخشش ميكنند [.
آري جامعه اسلامي طبق اين آيه، مشكلات خود را از راه شور، و تبادل افكار حل مينمايد، البته شور و تبادل نظر مربوط به شكل اجرائي يك اصلي است كه براي نحوه پياده كردن آن دستور خاصي وارد نشده است مانند: برنامههاي مربوط به بالا بردن سطح دانش و فرهنگ و گسترش عمران و آبادي، و پيريزي يك اقتصاد سالم و توزيع كالا ميان مردم، و تشكيل ارتش و سپاه براي حفظ مرزهاي اسلام، با لاخره كليه اموري كه جامعه اسلامي در امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي خود به آن نياز دارد.
شورا در اسلام آنچنان اهميت دارد كه خدا پيامبر خود را كه از هرنو ع خطا و اشتباه محفوظ و مصون بود و با دستگاه وحي ارتباط مستقيم داشت، مأمور ميسازد كه در مسائل مربوط به جامعه با ياران خود به مشورت و تبادل نظر بپردازد و آنگاه آنچه را كه صلاح تشخيص دهد، انتخاب كند، چنانچه ميفرمايد:
«فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين». آل عمران/159. و نيز در سوره بقره، آيه 332 چنين ميفرمايد: «فان ارادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما». ]هرگاه پدر و مار با طبيب نفس و مشاوره بخواهند بچه را از شير بگيرند ، اشكار ندارد[.
]آنان را ببخش و براي آنها آمرزش بخواه در كارها با آنان مشورت بنما و موقع تصميم گرفتن به خدا توكل كن كه خدا توكلكنندگان را دوست دارد [.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.