-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ديدگاه احاديث اسلامي در مورد مساله « شوراء» چيست ؟
درباره اهميت شورا احاديث فراواني رسيده است از جمله:
1- پيامبرگرامي(ص) فرمود: « اذا كانت امراءكم خياركم و اغنياؤكم سمحاؤكم و اموركم شوري بينكم فظهر الارض خير من بطنها». (سنن ترمذي/كتاب الفتن/78).
] هرگاه زمامداران شما بهترين شما، و ثروتمندان شما، بخشندگان شما و كارهاي مربوط به خويش بر اساس شورا باشد، زندگي در روي زمين بهتر از مرگ است[.
2-باز پيامبر گرامي فرمود:
« استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندبوا». (وسائل الشيعه/8/424).
] با آدم عاقل مشورت نماييد و از رأي او سرپيچي نكنيد، كه پشيمان ميشويد [.
3-باز فرمود: «لا مظاهره اوثق من المشاوره و لا عقل كالتدبير». (وسائل الشيعه/8/9 ؛ ابواب احكام العشره/409).
] كمكي استوارتر از مشورت، و عقلي مانند تدبير نيست[.
4-آنجا كه از پيامبر گرامي از «حزم» (احتياط) سئوال شد، فرمود:
«مشاوره ذوي الرأي و اتباعه». (وسائل اشيعه/8/9 ابواب احكام العشره/224) : ]مشاوره با صاحبان رأي و پيروي از آنان است.
5-اميرمؤمنان علي(ع) در يكي از سخنان خود ميفرمايد:
«فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل». (نهج البلاغه/خطبه/21).
] از حق گوئي و مشورت واقع بينانه خودداري نكنيد[.
6-اميرمؤمنان(ع) در ضمن وصيتي به فرزند خود«محمدبنحنفيه»فرمود: « آراء صاحبان رأي را در كنار هم قرار بده و سپس هر كدام از آنها كه به حقيقت نزديكتر و از شك و ترديد دورتر است، انتخاب كن، و هركس تنها به رأي اكتفاء كند و خود را از آراء ديگران بي نياز بداند، خود را به خطر مي اندازد كسي كه از آراء گوناگون استقبال كند و آنها را بررسي نمايد، موارد خطا و اشتباه را ميشناسد». (وسائل الشيعه/8/429).
7-امام باقر(ع) فرمود: «من لا يستشير يندم». (وسائل الشيعه/8/424). ]كسي كه مشورت نكند پشيمان ميشود [.
8-امام صادق عليهاسلام فرمود:
«لن يهلك امرء من مشوره». ]از مشاوره كسي ضرري نميبيند[. (وسائل الشيعه/8/424).
9-باز فرمود: «با فرد عاقل و پرهيزگاري از مردان مشورت كن، زيرا او جز به خير، به چيزي امر نميكند، مبادا با او مخالفت كني چون مخالفت با مرد عاقل و پرهيزگار به دين و دنياي انسان ضرر ميزند». (وسائل الشيعه/8/426).
10-جالبترين تعبير در اين زمينه، در كلام اميرمؤمنان علي(ع) وارد شده آنجا كه ميفرمايد:
«لا ظهير كالمشاوره». (نهج البلاغه/كلمات قصار/54).
] هيچ پشتيباني همچون مشورت نيست[. به اين ترتيب، انسان از طرق مشورت ميتواند تمام ارزشهاي فكري ديگران و تجربيات آنها را در اختيار خود قرار دهد.
احاديث مربوط به «شورا» خيلي زياد است و مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب ارزنده خود «وسائل الشيعه» مقداري از آنها را جمعآوري كرده و در اين جا به مقدار كمي اكتفاء كرديم.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.