-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45812 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از ديدگاه قرآن مجيد و احاديث اسلامي عناصر سازنده امت واحد چيست؟
قرآن مجيد و احاديث پيامبر، عنصر سازنده امت واحد را ايمان ميدانند آنجا كه قرآن ميفرمايد:
1ـ «انما المؤمنون اخوه»حجرات، آيه/10
]افراد با ايمان برادران يكديگرند[.
2ـ «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» انبياء/92.
]بيترديد كه اين امت شما،امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم مرا عبادت كنيد[.
3ـ «و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون». مؤمنون/52.
]اين امت شما، امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم پس از عذاب من، بيمناك باشيد [.
4ـ «كُنتم خَير اُمه اُخرِجَت لِلناس تَأمُرون بِالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله» آلعمران/110.
]شما بهترين امتي بوديد، كه براي مردم به وجود آمدهايد، به كار نيكو فرمان ميدهيد، و از كار زشت جلوگيري ميكنيد و به خداوند ايمان ميآوريد[.
5ـ «فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه فاخوانكم في الدين» توبه/11.
]اگر توبهكنند و نماز را بپا دارند و زكات بدهند، پس در دين، برادران شما هستند[.
اين آيات ميرساند كه خداوند سبحان، امت اسلامي را بهخاطر وحدت ايمان، مورد خطاب قرار داده و ملاك برادري و اجتماع را ايمان و وحدت عقيده شناخته است و بر اين مطلب احاديثي از پيامبر گرامي(ص) روايت شده است،
از آن جمله:
پيامبر گرامي(ص) در سخنان خود در حجه الوداع فرمود:
«ايها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم لإدم و آدم من تراب ان اكرمكم عندالله اتقاكم و ليس لعربي علي عجمي فضل الا بالتقوي». (تحف العقول/34 از خطبه حجهالوداع).
]اي مردم! خداي شما يكي است، پدر شما يكي است همه شما از آدم هستيد و آدم نيز از خاك است گراميترين شما پيش خداوند، پرهيزگارترين شماست، عرب را بر عجم فضيلتي نيست مگر با تقوا[.
پيامبر گرامي(ص) در خطبه حجه الوداع فرمود:
« اسمعوا قولي و اعقلوه لعلمن ان لكل مسلم اخ و ان المسلمين اخوه». (الاموال/628).
]سخن مرا بشنويد و در آن بينديشيد تا ياد بگيريد، هر مسلماني برادر مسلمان است وهمه مسلمانان برادر يكديگرند[.
باز فرمود: «ذمه المسلمين واحده يسعي بها ادناهم». (سيره ابنهشام /4/604).
]همه مسلمانان داراي يك تعهد ميباشند و اگر يك فرد عادي از مسلمانان، امان بدهد بر همه مسلمانان واجب است كه پيمان او را محترم شمرده به امان او وفا كنند[.
اميرمؤمنان علي(ع) فرمود:
«هركس رو به كعبه كند و به پيامبر ما ايمان بياورد، برباورهاي ما گواهي دهد، در اين صورت وارد دين ما ميشود ما حكم قرآن و حدود اسلام را درباره او اجراء ميكنيم فردي بر فرد ديگر فضيلتي ندارد مگر باتقوا، آگاه باشيد، براي پرهيزگاران در پيشگاه خداوند، بهترين اجرها و نيكوترين پاداشهاست». (بحارالانوار/15/128(
امام صادق(ع) فرمود:
]مسلمان، برادر مسلمان است، حق مسلمان در گردن برادر مسلمان خود اين است كه خود را سير نكند درحالي كه برادر او گرسنه است و از آب سيراب نشود در حالي كه برادر وي تشنه است، لباس نپوشد، در حالي كه برادر ديني او برهنه است راستي چقدر، حق مسلمان در گردن برادر ديني بزرگ است[! (سفينه البحار/1/ ماده اخ).

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.