-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن مجيد در مواردي از اكثريت به صورت « اكثرهم لايعقلون واكثر هم لايعلمون » انتقاد ميكند در اين صورت چگونه اكثريت ملاك ترجيح گرديده و تفاوت اكثريت در حكومت اسلامي با اكثريت در حكومتهاي غربي چيست؟
اولاً: انتقاد قرآن از « اكثريت» مربوط به جامعههائي است كه تربيت اسلامي نداشته و كار آنان بر طبق ضوابط الهي نباشد، نه جامعههاي اسلامي كه در هر مورد، رعايت ضوابط، زير بناي كار آنان را تشكيل ميدهد و معايبي كه دامنگير حكومتهاي غربي است، دامنگير حكومت اسلامي نيست زيرا: اولاً شك نيست كه صالحترين و ايدهآلترين حكومت، حكومت الهي است، حكومتي كه در رأس آن حاكم معصومي باشد، كه خداوند به او فرمان حكومت بخشيده باشد، اين نوع حكومت، همان حكومت الهي تنصيصي است، حالا اگر چنين پيشواي معصومي در دسترس مردم نبود، بياشكالترين حكومت كه ميتواند رضايت خاطر مردم را جمع كند، حكومت دموكراسي مكتبي است .
ثانياً: بسياري از اشكالات دمكراسي، مربوط به دموكراسي غربي است كه در كشورهاي غربي جريان دارد مردم اين كشورها معمولاً از تربيت ديني و اخلاقي بيبهره هستند و در انتخاب حاكم. هيچ ضابطه و شرطي را معتبر نميدانند و در برگزيدن افراد نه مصالح ملي و الهي را در نظر ميگيرند، و نه ترس از عذاب الهي آنان را از انتخاب افراد ناصالح بازميدارد.
ولي در محيط اسلامي كه مردم از تربيت اسلامي برخوردارند و افراد صلاحيت دار براي حكومت برگزيده ميشوند، بسياري از اين اشكالات منتفي ميگردد، هر چند از نظر « ايده ال» بودن به پايه حكومت الهي و تنصيصي نميرسد ولي درصورت نبودن چنين حكومتي ايده ال، راه و چارهاي جز اين نيست.
ثالثاً: ادله اسلامي ميرساند كه بر فقيه عادل بلكه بر هر مسلمان آگاه واجب است وقتي ببيند در جامعه بدعتي گذاشته ميشود و زمامدار ستمگري دست تجاوز به حقوق مردم دراز كرده و احكام خدا را پايمال ميكند، در دفع ظلم و تغيير روش آن زمامدار ستم پيشه بكوشد و طبق ولايتي كه از طرف خداوند دارد، عدم مشروعيت و غير قانوني بودن آن حكومت را اعلان كند. چنانكه سرور شهيدان حسين بن علي(ع) ميفرمايد:
اي مردم! رسول خدا(ص) فرموده است:
«من راي سلطاناً جائرا مستحلا لحرام الله ناكثاً عهده مخالفاً لسنه رسول الله يعمل في عباد الله بالا ثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقاً علي الله ان يدخله مدخله».
[كسي زمامدار ستمگري را ببيند كه به حقوق الهي و احكام دين تجاوز ميكند و پيمان خدا را ميشكند و با سنت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم مخالفت ميورزد و با بندگان خدا براساس ظلم و گناه رفتار مينمايد مع الوصف براي تغيير روش چنين زمامدار ستمگر با گفتار و يا كردار اقدام نكند، خداوند او را به همان جائي مي برد كه آن ستمگر را مي برد].
آگاه باشيد حكومت يزيد پيروي شيطان را برنامه خود قرار داده و اطاعت خدا را ترك كرده و فساد را ظاهر ساخته و رواج داده است و حدود و مقررات دين را تعطيل نموده و خزانه كشور را به خود اختصاص داده و حرام خدا را حلال، و حلال او را حرام نموده است و من از هر كس شايستهترم كه وضع موجود را تغيير دهم. (تاريخ طبري/4/304).
همانطور كه اميرمؤمنان علي(ع) فرمود:
« لؤلا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكاس اولها». (نهج البلاغه/خطبه/شقشقيه).
]اگر وجود نيروي كافي و مسئوليت الهي اين وظيفه حتمي را براي من بوجود نياورده بود كه واجب بود، در پناه قدرت بهفرياد مظلومان برسم و ستمكاران را سركوب نمايم، هرگز براي تشكيل حكومت اقدام نميكردم [.
قرآن مجيد جامعه اسلامي را اينچنين معرفي ميكند:
«محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم ترأهم ركعا سجداً يبغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوهم من اثر السجود». فتح/29.
]محمد پيامبر خدا است و كساني كه با او هستند، با كافران سخت و با يكديگر مهربانند، آنان را در ركوع و سجود ميبيني، كرم و رضاي خدا را ميطلبند[.
بهطور مسلم وضع چنين جامعه و اكثريت حاكم در آن، با جامعه و اكثريتهاي جامعه غربي تفاوت بارزي دارد.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.