-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45822 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مرحوم علامه حلي چهوظايفي را براي قاضي ذكر كردهاند؟
مرحوم محقق حلي، در وظايف قاضي، اموري را ذكر نموده و وظايف قاضي را در هفت چيز خلاصه كرده است:
1ـ قاضي بايد با طرفين دعوا در سلام و رد جواب آن، و در جايدادن به آنها و در طرز نگاه كردن و سخن گفتن، و حكم كردن بهطور مساوي رفتار كند.
2ـ قاضي نبايد يكي از طرفين دعوا را به چيزي تلقين نمايد، كه مستلزم ضرر برطرف ديگر دعوا باشد (مانند آنكه مدعي را به چيزي تلقين كند كه موجب پذيرفته شدن سخن او گردد).
3ـ نبايد برخورد قاضي با يكي از طرفين دعوا، طوري باشد كه آن ديگري احساس نگراني كند.
4ـ هرگاه طرفين نزاع، دادخواهي كردند و حكم هم براي قاضي معلوم گشت، لازم است حكم نمايد ولي مستحب است نخست آنها را به صلح تشويق و ترغيب كند واگر از صلح ابا كردند، ميان آنها حكم كند، هرگاه يكي از آنان به حكم اعتراض كند، تا فلسفه حكم بر او روشن شود، قاضي حكم را به تأخير مياندازد، البته براي تأخير حدي نيست، حد آن واضح شدن فلسفه حكم است.
5ـ اگر طرفين دعوا به دادگاه به ترتيب وارد شوند دادرس بايد سخنان آنان را به ترتيب ورود استماع نمايد، به اين معني هركدام كه اول وارد شده نخست به سخنان او گوش فرادهد، ولي اگر با هم دريك وقت وارد شوند، گفته شده است در اين مورد به قرعه رفتار كند.
6ـ اگر يكي از طرفين دعوا، سخنان مدعي را قطع كند تا هنگامي كه سخنان مدعي اول تمام نشده به سخنان مدعي ثاني گوش نكند.
7ـ اگر يكي از طرفين مبادرت به اقامه دعوي كند، قاضي بايد نخست به ادعاء او رسيدگي نموده، سخنان وي را استماع نمايد….

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.