مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:304

از قوا و استعداهاي خود چگونه استفاده كنيم؟
كار ما با استعددهايمان در چهار مرحله به سامان مي رسد.
1. كشف استعدادها.
2. استخراج آنها.
3. شكل دادن و در قالب مناسب ريختن.
4. جهت دادن.
همانطور يك معدني چنين است يك مقدار آهن كشف مي شود سپس استخراج مي گردد و در قالب خاصي مثل تير آهن و اتومبيل ساخته مي شود و آنگاه در جهت مفيدي به كار گرفته مي شود. همه اين مراحل به بركت حديثي از پيامبر اكرم ((صلي الله عليه وآله))
است كه مي فرمايد: الناس معادن كمعان الذهب و الفضه; مردم معدن هستند مثل معادن طلا و نقره. پس ما با شناسائي قوا و استعدادهاي خويش بايد آنرا بارور كنيم و جهت بدهيم اما بهترين جهت چون اگر جهتي پايين تر انتخاب كنيم تنزل است.
و جهتي مساوي تنوع و جهت برتر تحرك ما و رشد انسان است كه در نماز مي گوييم سبحان ربي الاعلي و بحمده.
خلاصه اين موارد در سوره شمس آمده است كه اگر استعدادها با همه اختلافش هدف عالي نيابند و مركز اين توانائيها يعني نفس انسان تحت تأثير هواهاي نفس قرار گيرد، آنوقت استعدادها مدفون مي شوند. و قد خاب من دسيها ولي با هدايت آن به سوي خداوند و فرامين او، زمينه رويش آماده مي شود كه فرمود؟ قد افلح من زكيها. بستر اين شناخت و حركت همانا تربيت اسلامي است كه روشهاي آن در كتب مفصل آمده است و در سه مرحله تزكيه ، آموزش و تذكر خلاصه مي گردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ107ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.