مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45831 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:316

استقراء ناقص چيست؟
استقراء ناقص هماني است كه در منطق آمده و در برابر استقراء تام است و استقراء ناقص اين است كه از چند مورد جزئي كه مشاهده كرديم پي به يك كلّي ببريم.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ81ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.