مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:269

با اينكه اسلام ديني فطري است، چرا همه انسانها مسلمان نمي شوند؟
انسان از روزي كه خود را مي شناسد، به مقضاي فطرت و سرشت خويش خود را مخلوق مي بيند و از همان وقت براي پاسخ به اين نداي فطرت كه آفريدگاري دارد، به دنبال عقيده به آفريدگار مي رود.
اين آمادگي فطري اگر با راهنمايي انبياء تؤام شود، بشر مي تواند راه صحيح را بيابد; ليكن در اثر موانع نداي پيامبران به گوش همه ي انسانها نمي رسد. عده اي سودجو جلوي انتشار حقايق را مي گيرند يا حقايق را مسخ كرده غير واقعي نشان مي دهند; به طوري كه عده اي براي خود آفريدگار و خدايي خيالي تصور مي كنند. اين دسته از مردم كه مي توان گفت به نداي فطرت به سوي دين گراييده اند، در اثر نبودن راهنما و رهبري صحيح، دچار انحراف شده و از جاده ي توحيد و خداشناسي دور افتاده اند.
همچنين پس از درگذشت يك پيامبر، گاه در اثر جهل و گاه در اثر سودجويي عده اي

ـ1142ـ
حاضر نمي شدند پيامبر بعدي را قبول نمايند. در اثر قبول نكردن پيامبر بعدي و پيروي از افراد نالايق، كم كم اصل دين و كتاب آنها مورد تحريف قرار مي گرفت و به صورت مجموعه اي از خرافات و مطالب بي اساس در مي آمد. اگر تبليغات دين اصيل به توده ي مردم نرسد، دين تحريف شده در ميان آنان حكومت مي كند و آنان بر دين پدران و اجدادشان باقي مي مانند و خود را به هيچ وجه منحرف نمي دانند، تا به فكر گرايش به اسلام بيافتند.
از مطالب فوق معلوم شد كه علت اينكه همه ي مردم مسلمان نيستند اين است كه، از طرفي تبليغ و ابلاغ اسلام هنوز درست گسترش پيدا نكرده، تا مردم با اسلام حقيقي آشنايي كامل پيدا كنند و از طرفي تقليد كوركورانه از پدران و از سوي ديگر تبليغات دامه دار گروههاي منحرف عده اي را از مسير حقيقي فطري، يعني اسلام منحرف مي سازد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1143ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.