مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45834 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:43

اگزيستانسياليسم چگونه مكتبي است ؟
اگزيستانسياليسم ( EXistencialism ) درلغت به معني اصالت وجود است . همچنين اگزيستانسياليسم نام مكتبي است كه در آن سرشت انسان انكار شده و معتقد است آدمي فرآورده كار و انتخاب خويش است و ماهيت و طبيعت پيشين ندارد .اين مكتب به دو شاخه الهي و الحادي تقسيم شده . از جمله اگزيستانسياليست هاي خداپرست مي توان ( ( سورن كير كگور ) ) و ( ( كارل ياسپرس ) ) را نام برد . از جمله اگزيستانسياليست هاي ملحد نيز مي توان ( ( ژان پل سارتر ) ) را نام برد . براي آشنايي بيشتر با مواضع و ديد گاه هاي اگزيستانسياليست ها و نقد آن در آثار ( ( شهيد مطهري ) ) به منابع زير رجوع كنيد : 1- نقدي بر ماركسيسم ، ص 255 - 277 ، 2- آشنايي با علوم اسلامي ، ج 1، ص 193 ، 3- مقالات فلسفي ، ج 3، ص 109 - 110 ، 4- آشنايي با قرآن ، ج 1 و 2، ص 115 -119 ، 5- فطرت ، ص 147 - 153 6- انسان كامل ، ص 139 و 330 -354 و ص 331 - 355 ، 7- فلسفه تاريخ ، ص 142 و 167 ، 8- تعليم وتربيت در اسلام ، ص 322 ، 9- ،تكامل اجتماعي انسان ، ص 113 و ص 120 - 122 و ص 46 - 51 ، 10- سيري در نهج البلاغه ، ص 290 ، 11-عرفان حافظ، ص 103;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.