مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45835 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

قاعده امكان اشرف چيست؟
در مورد قاعده امكان اشرف مي گوييم هرگاه دو موجودي باشند يكي اشرف و ديگري اخس(يعني رتبه وجودي او پايين تر از اشرف باشد) طبعاً وقتي ما به وجود اخس برخورد كرديم پي به وجود اشرف نيز خواهيم برد چرا كه تا موجود اشرف نباشد اخس پديد نمي آيد و براي اثبات اين قاعده برهان هايي ذكر شده است البته از اين قاعده نتائج فلسفي بسياري گرفته مي شود از جمله اين كه مي توان از اين قاعده در اثبات باري تعالي نيز كمك گرفت باين بيان كه هر معلولي اخس از علت و علت اشرف از معلول است و مجموع اين نظام هستي(كه به صورت سلسله علتها و معلولها پيش مي روند) كه همه معلولند براساس اين قاعده متوقف است بر وجود(اشرف) كه همان علّت العلل و واجب الوجود است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ96ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.