مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا امكان بالغير وجود ندارد؟
اين كه امكان بالغير وجود ندارد به خاطر اين است كه امكان بالغير فرع بر وجوب بالذات است يعني بايد پيزي را فرض كنيم كه ذاتاً واجب الوجود باشد يعني وجود و هستي برايش ضرورت داشته باشد اما به خاطر علت خارجي امكان براي او پديد آمده و ممكن شده باشد و اين محال است زيرا واجب هيچ گاه به ممكن انقلاب پيدا نمي كند برخلاف ممكن كه به خاطر تحقق علتش علتش واجب بالغير مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ83ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.