مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

امور فطري و غير فطري را چگونه مي توان از يكديگر باز شناخت؟
حدّ تشخيص امور فطري و غير فطري اين است كه چون امور فطري با سرنوشت انسان آميخته اند، در مكانها و زمانها و حالات مختلف تغيير نمي كنند، برخلاف امور غيرفطري كه در زماني هستند و در زماني ديگر تغيير مي يابند يا در مكاني هستند و در مكاني ديگر نيستند و حالي وجود در حالات ديگر دستخوش تحول قرار مي گيرند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.