مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چه بايد كرد كه انسان يك بعدي نباشد؟
بهترين انگيزه براي كسب يك عامل رشد، هما علاقه است ولي كافي نيست. براي آنكه آن كمال را پيدا كنيم بايد سود و زيان يك بُعدي بودن را دريابيم. در بينش مترقي ديني به ويژه تشيع كه تبلور حقيقي اسلام است به فوائد جامع نگري اشارات ارزشمندي شده كه محرّك خوبي است. البته چند بُعدي بودن، اگر در عمل و رفتار منظور باشد كه انسان هم در دانش هم در بينش و هم در عمل جامع ويژگيهاي مثبت باشد باز نيازمند يك مرحله فكري است كه به تعديل در رفتار و در ابعاد مختلف انساني مي انجامد پس وقوف و آگاهي به آثار مثبت اوّلين قدم است در اين باره آيه اي مشهور است كه مي فرمايد: «فبشر عبادي الذين يستعون العول فيتبعون أحسنه;(1) بشارت بده بندگانم را ، آنان كه حرفها را شنيده و سپس نيكوترين را انتخاب مي كنند.» پس اين آيه مي فرمايد كسي كه گوش خويش را آماده شنيدن گوناگوني گفتارها مي كند، توفيق انتخاب بهترين را دارد. البته بايد انسان ميزانهاي كلي مكتب را در دست داشته باشد مثلا در آيه ديگري همين قول احسن و نيكوترين گفتار را كه در آيه گذشت معني نموده است كه بايد داراي سه عنصر باشد:
الف) دعوت به خدا باشد و نه خويش(توجّه به محتواي پيام);
ب) خود شخص دعوت كننده ايمان و باور داشته باشد(بررسي شخصيّت گوينده);
پ) عمل صالح و نيك در پي داشته باشد(تعهد پذيري دعوت كننده);

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره زمر، آيه 18.

ـ31ـ
ت) تسليم در برابر حق(1).
2. از علي((عليه السلام)) حديث جالبي است كه مي فرمايد: «مَنْ استقبل وجوه الاْراءِ عرف مواضع الخط;(2) هر كس از آراءِ مختلف استقبال كرد مواضع خطا را مي شناسد.» اين حديث نشان از برخورد باز مؤمن مي دهد.
3. باز از معصوم((عليه السلام)) داريم كه دانشمندترين شما كسي است كه علم ديگران را به دانش خويش مي افزايد(3). اين حديث نيز نشان مي دهد كه مؤمن خود را حصار دانش خود قرار نمي دهد و از ديگران متواضعانه استفاده مي كند.
4. حديثي كه مي فرمايد حكمت را بگير! ولو از دهان اهلش نباشد(4).
علامت شكستن انحصار در محل اخذ دانش است و اصولا مؤمن مثل زنبور عسل است كه از هر گلي استفاده مي كند پس از ذكر فوايد تنوع در يادگيري دانش و بررسي اختلاف نظرها به ضررهاي محدود كردن خويش و يك بعدي نظر كردن پي مي بريم. پس از اين مرحله، نوبت به سازندگي خويش مي رسد كه فقط به يك بُعد وجود خويش نپردازيم و اصولا مفهوم توحيدي بودن همين است كه مؤمن وحدت شخصيّت پيدا مي كند. براي اين منظور نياز به يك برنامه تربيتي است كه با مطالعه كتب مفيد علماي حوزه(5) و مشورت با يك مربي صالح حاصل مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره فصلت، مفاد آيه 33. «و مَنْ أَحسن قولاً ممن دعا الي الله و عمل صالحاً و قال إِننّي من المسلمين».
2 - نهج البلاغه، كلمات قصار.
3 و 4 - اصول كافي باب علم.
5 - كتبي با عنوان اخلاق در قرآن از استاد مكارم شيرازي و استاد مصباح و... بسيار مفيد است.

ـ32ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.