مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1935

معني برهان نظم و برهان عليت چيست؟
برهان به معني دليل است و برهان نظم يكي از دليهايي است كه در خداشناسي بيان شده است و آن دليل اين است كه نظم موجود در عالم به وجود ناظم آن استدلال شود مثلاً شما وقتي وارد يك ساختمان بسيار مجلل و باشكوه كه داراي طبقات متعدد هست مي شويد نظم موجود در اين ساختمان و اينكه هر چيزي در ساختمان در جاي خود كار گذشته شده در نظر شما دليل است براينكه شخصي عاقل و ماهر نقشه منظم اين ساختمان را كشيده است و بنا يا بناهايي وجود داشته اند كه براساس تجربه ساختماني به اين زيبايي را بوجود آورده اند.
خلقت و آفرينش اين جهان هم با اين نظم حيرت انگيز مي تواند دليل بروجود آفريدگار دانا و توانايي باشد كه اين نظم بديع را در اين جهان بوجود آورده است و برهان عليت هم يعني اينكه ما از وجود هر چيزي مي توانيم استدلال كنيم به اينكه علتي لازم

ـ138ـ
دارد هرچيزي كه هستي او مال خودش نيست ناگزير وجود و هستي را از ديگري گرفته است و موجودات جهان چون هستي آنرا از خودشان نيست زيرا قبلاً نبوده اند و بعد پيدا شده اند و همواره در حال تغيير هم مي باشد پس وجود آنها مال خودشان نيست ناگزيز بايد كسي اين وجود و هستي را به آنان موهبت كرده باشد كه خالق و آفريدگار آنها است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ139ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.