مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

برهان تضايف كه ملاصدرا اتحاد عاقل و معقول را به آن اثبات مي كند چگونه است؟
بطور خلاصه اصل برهان تضايف اين است كه: المتضايفان متكافئان قوةً و فعلا دو چيزي كه با يكديگر نسبت تضايف (نسبت متكرره بين دو شئي ) دارند مانند اب و ابن با يكديگر از نظر قوه و فعل برابرند يعني هر كدام فعلا وجود پيدا كند ديگري هم فعلا وجود خواهد يافت و هر كدام بالقوه وجود پيدا كند ديگري نيز بالقوه وجود خواهد داشت.
در مورد صورتهاي معقول انسان، ملاصدرا مي گويد كه اين صورتها با مدرك آنها كه نفس انسان است متحد مي باشند وي براي اين مدّعا به برهان تضايف استدلال مي كند صورت استدلال اين است كه چيزي معقول است معقول بودن ذاتي آن است و به مقتضاي برهان تضايف هر معقولي عاقلي لازم دارد و اگر عاقل خود معقول است مدعا كه اتحاد عاقل و معقول است ثابت است و اگر عاقل چيز ديگري غير خود معقول است لازمه اش اين است كه معقول در ذاتش احتياج به چيز ديگري غير خودش داشته باشد در صورتي كه گفته شد هر معقولي ذاتش عين معقوليت است و اگر اصلا نياز به عاقل نداشته باشد مخالف برهان تضايف خواهد بود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ69ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.