مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45858 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1352

تقدم شي بر نفس يعني چه و چرا محال است؟
تقدم شي بر نفس يعني اين كه چيزي قبل از اين كه خودش به وجود آيد وجود پيدا كند و تعبير ديگر توقف شي بر نفس است يعني چيزي متوقف بر خودش باشد و اين همان دور است كه محال مي باشد مثلا وجود پسر توقف دارد بر وجود پدر اگر وجود پدر هم توقف بر پسر داشته باشد اين دور و توقف شي بر نفس و محال مي باشد زيرا مستلزم اجتماع دو نقيض با هم مي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ31ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.