-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4586 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علّت گرايش شديد به فساد و بي بندوباري در كشورهاي صنعتي و پيشرفته چيست ؟
فرويد در كتابي گفته بود سرنوشت آدمي تابع تشريح اوست . اين كلام فرويد در عين خوبي يك اشكال اساسي داشت . او بايد مي گفت سرنوشت آدمي تابع تشريح صحيح اوست . آنها انسان را ناقص و محدود تشريح كردند . همين فرويد نابهنجاريهاي رفتاري را در انسان فقط معلول سركوبي ميل جنسي دانست و به همين دليل آزادي آن را توصيه كرد . همانطور كه افراط در محروميّت در تاريخ اخلاقي غرب محكوم بود . اين توصيه بيمارگونه نيز باعث از هم گسيختگي روابط اخلاقي و عفت عمومي شد . چنانكه يكي از جامعه شناسان غربي گفته است . براي تثبيت عقيده فرويد بيست سال كوشش شد . امّا براي جمع آوري آثار مخرب آن دويست سال كار لازم است . انسان ابعاد وسيع و ناشناخته اي دارد كه تنها تأمين كننده جامع آن دين و آموزش هاي انبياست . و تحليل صحيح نيز از خالق و آفريننده او صادر مي شود .
2 . آن بينش غلط ، جهت گيري اجتماعي و سياسي غلط ديگري را شكل داد كه نظامهاي حاكم اخلاق در سياست را كنار نهادند و در نتيجه در برنامه ريزي آنان مباني اخلاقي ضعيف شمرده شد .
3 . نقش فرقه صهيونيست كه عقايد ويژه آنان سياست ناپاكي را نتيجه مي دهد قابل تأمّل و مطالعه است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.